Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm

19.02.2016 15:52  Szkolenia i Konferencje
2 marca 2016 odbędzie się konferencja „Prawo restrukturyzacyjne i sanacja firm” organizowana przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami Merytorycznymi spotkania są: DGA, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni oraz BDO.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne oraz zmieniona ustawa Prawo upadłościowe. Nowe rozwiązania prawne są ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorcy w sytuacjach kryzysowych i umożliwienie przeprowadzenia postępowań naprawczych. Celem seminarium jest przybliżenie idei, rozwiązań oraz praktycznych zastosowań przepisów ustawy Prawo restrukturyzacyjne, w szczególności dla przedsiębiorcy, który może występować zarówno w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Nowe narzędzie jest szansą dla firm na wdrożenie zmian, porozumienie się z wierzycielami i w efekcie odzyskanie stabilnej sytuacji finansowej.

Podczas spotkania zaproszeni eksperci omówią takie zagadnienia, jak:

  • Od kryzysu do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
  • Pre-pack, układ częściowy i nowe jakości dla przedsiębiorców
  • Odpowiedzialność karna członków zarządu i rady nadzorczej ‎wobec ryzyka niewypłacalności spółki po wejściu w życie prawa restrukturyzacyjnego, ochrona dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym
  • Sprawozdanie finansowe sygnałem o zagrożeniu niewypłacalnością
  • Pomoc publiczna i test prywatnego inwestora / wierzyciela

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.seg.org.pl  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


biznes