Akcjonariusze OEX S.A. jednogłośnie za emisją akcji serii D

16.05.2018 11:23  Szukam Inwestora
Akcjonariusze OEX S.A. jednogłośnie za emisją akcji serii D
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, które odbyło się w dniu 14 maja 2018 roku, wszyscy zarejestrowani akcjonariusze, reprezentujący 90,2% kapitału spółki głosowali za przeprowadzeniem subskrypcji prywatnej obejmującej nie więcej niż 1.101.445 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Zarząd OEX S.A. oczekuje, że środki pozyskane z emisji wyniosą ok. 20 mln zł.

Środki pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć przede wszystkim na inwestycje w dalszy rozwój segmentów E-biznes oraz Back office i obsługi klienta, w tym na pozyskanie technologii uzupełniających nasze dotychczasowe kompetencje w tych obszarach. Oba segmenty rozwijają się bardzo dynamicznie i widzimy tam znaczący potencjał do dalszego wzrostu organicznego. Chcemy w związku z tym również zasilić ich kapitał obrotowy, co pozwoli im na zwiększenie skali działalności. Będziemy też przyglądać się możliwościom dokonania akwizycji w tych obszarach – powiedział Jerzy Motz, prezes OEX S.A.
 
Według Zarządu spółki nie są również wykluczone ewentualne przejęcia w pozostałych segmentach, jeśli ich celem byłoby zwiększenie wartość Grupy.
 
Chcielibyśmy zabezpieczyć sobie na to środki i być gotowi do podjęcia negocjacji, jeśli potencjalne okazje do przejęć zostaną przez nas pozytywnie zweryfikowane – dodał prezes Jerzy Motz.
 
Oświadczenia o zamiarze wzięcia udziału w emisji przesłali już do OEX S.A. jej obecni akcjonariusze Neo Investment S.A. i Real Management S.A.
 
OEX 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes