GK GetBack S.A. nie zwalnia tempa i chce nabyć kolejny portfel wierzytelności w Hiszpanii

21.11.2017 13:41  Szukam Inwestora
GK GetBack S.A. nie zwalnia tempa i chce nabyć kolejny portfel wierzytelności w Hiszpanii
Już druga w przeciągu tygodnia oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, tym razem dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 246 mln euro tj. 1 mld zł, została wybrana jako najlepsza przez bank działający na terytorium Hiszpanii. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu satysfakcjonujących dla obu stron postanowień umowy. 
 
Ewentualna cena nabycia będzie dostosowana do tego typu transakcji i nie odbiega od cen rynkowych. Getback ma podpisane umowy z czołowymi serwiserami na terytorium Hiszpanii, dlatego w przypadku sfinalizowaniu umów będzie mógł od razu przystąpić do obsługi. 
 
„Wierzymy, że model ekspansji zagranicznej jaki zaprezentowaliśmy jest bezpieczny dla naszych inwestorów, a na tym najbardziej nam zależy. Cieszę się bardzo, że kolejny bank hiszpański wybrał naszą ofertę jako najlepszą. Potwierdza to, że kierunek przez nas obrany jest dobry i nasza ekspansja na rynek hiszpański nabiera tempa.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.
 
16 listopada br. oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2.7 mld zł, została wybrana przez inny bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana. 
 
Z kolei we wrześniu GetBack poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack planuje nabyć na rynku hiszpańskim.
 
Warto przypomnieć, że w ramach realizacji opisanej w prospekcie emisyjnym akcji ekspansji zagranicznej, w dniu 2 listopada bieżącego roku podmiot z jej grupy kapitałowej wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł na rynku w Bułgarii. Tym samym Grupa Kapitałowa GetBack rozpoczęła działalność na tamtejszym rynku. 
 
Spółka, która po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji w lipcu tego roku zadebiutowała, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowała niedawno skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku. Grupa Kapitałowa GetBack po raz kolejny odnotowała znaczący wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost wartości cash EBITDA ze 171,2 mln zł w roku 2016 do 374,1 mln zł w roku bieżącym wyniósł 118,5%. Zysk netto natomiast wyniósł 181,5 mln i był większy o 45,3% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku. 
***
GetBack S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes