Grupa Azoty z kolejnym długoterminowym finansowaniem od EBI

25.01.2018 12:26  Szukam Inwestora
Grupa Azoty z kolejnym długoterminowym finansowaniem od EBI
Grupa Azoty podpisała 25 stycznia 2018 roku z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową długoterminowego finansowania do kwoty 145 mln euro. Umowa ta wesprze Grupę w finansowaniu istotnych projektów inwestycyjnych, a także obszaru badań i rozwoju Grupy Azoty.
 
- Zawarcie nowej umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym to z jednej strony potwierdzenie wysokiej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Grupy Azoty, z drugiej wyraz zaufania do zarządu i realizowanej strategii. Jako lider polskiego przemysłu chemicznego uzyskujemy w ten sposób dostęp do długoterminowego, stabilnego finansowania na bardzo dogodnych warunkach. To dobra informacja zarówno dla Grupy, jak i polskiej gospodarki, bo pokazuje że polski champion chemiczny jest postrzegany jako pewny i znaczący podmiot.

Umowa ułatwi nam finansowanie inwestycji rozwojowych oraz modernizacyjnych, zgodnych ze standardami BAT – powiedział dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty. - Umowy zawarte z EBI stanowią integralną część pakietu długoterminowych umów o finansowanie korporacyjne Grupy Azoty, służącego finansowaniu ogólnych potrzeb korporacyjnych, w tym strategii i programu inwestycyjnego oraz badań i rozwoju Grupy Azoty – dodał.
 
- Nasze finansowanie w sektorze przedsiębiorstw skupia się zwłaszcza na innowacjach, efektywności energetycznej oraz przyjaznych dla środowiska procesach i zakładach produkcyjnych. Jest to druga pożyczka, której EBI udziela Grupie Azoty w ciągu trzech lat, co potwierdza nasze wsparcie dla planów i aktualnej strategii firmy. W przyszłości chcemy nadal towarzyszyć Grupie Azoty w jej rozwoju - powiedział Vazil Hudak, Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).
 
Kluczowe spółki zależne: Grupa Azoty Puławy, Grupa Azoty Kędzierzyn i Grupa Azoty Police równolegle zawarły z EBI nową umowę gwarancji. Na jej podstawie, według dotychczasowego mechanizmu zabezpieczenia umów o finansowanie korporacyjne, udzieliły gwarancji za zobowiązania Grupy Azoty S.A. wynikające z nowej umowy z EBI, każda spółka do wysokości 58 mln euro.
 
Nowa umowa z EBI została zawarta na okres do 10 lat od daty uruchomienia finansowania, a ratalna spłata rozpocznie się w ciągu 3 lat od daty jego uruchomienia. Umowa zawiera zobowiązania do przedstawiania raportów (okresowych i końcowego) dotyczących m.in. kosztów inwestycji oraz badań i rozwoju. Pozostałe zapisy nie odbiegają od standardów przyjętych w umowach tego typu. 
 
Jednocześnie Grupa Azoty S.A. zawarła z EBI aneks do umowy kredytu z 28 maja 2015 roku dotyczącej finansowania w maksymalnej kwocie 550.000.000 PLN dla zharmonizowania istotnych warunków obu umów, w tym kluczowych wskaźników dostosowanych do Strategii oraz Planu Wieloletniego Grupy.
 
W 2017 roku Grupa Azoty uruchomiła w Tarnowie dwie duże inwestycje współfinansowane przez EBI w ramach umowy kredytu z 2015. Były to Wytwórnia Poliamidów II oraz Instalacja Mechanicznej Granulacji Nawozów II. Grupa prowadzi jeszcze trzy inne inwestycje współfinansowane przez bank w ramach tej umowy, w tym budowę Wytwórni Mechanicznej Granulacji Nawozów w Puławach.
 
Na mocy nowej umowy EBI nadal będzie finansować duże, istotne dla Grupy zadania inwestycyjne. Wśród nich będą: Modernizacja Wytwórni Kwasu Azotowego w Puławach oraz Wytwórnia Compoundingu Tworzyw w Tarnowie. Wsparcie finansowaniem banku w latach 2018 – 2021 uzyska też obszar badań i rozwoju Grupy Azoty.
 
Grupa Azoty 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes