IT Works i Manassa Investments dokapitalizują Qumak Professional Services

29.11.2018 08:29  Szukam Inwestora
IT Works i Manassa Investments dokapitalizują Qumak Professional Services Qumak Professional Services (QPS) oraz IT Works i Manassa Investments zawarły umowę inwestycyjną mająca na celu dokapitalizowanie QPS, podał Qumak.

„Zawarta umowa inwestycyjna stanowi, że IT Works oraz Manassa Investments obejmą 4 nowe udziały (po 2 przez każdego z inwestorów) w ramach podwyższonego kapitału zakładowego spółki. Po podwyższeniu kapitału, 4 udziały stanowią 28,6% udziałów w kapitale zakładowym QPS. Udziały objęte zostaną w całości w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 3 600 000 zł, wpłacany w trzech transzach na zasadach wskazanych w umowie inwestycyjnej" – czytamy w komunikacie.

Umowa inwestycyjna zawiera postanowienia umożliwiające odwracalność ww. transakcji poprzez wprowadzenie do niej "opcji call" oraz "opcji put" oraz prawo dla Qumak do przyłączenia inwestorów w przypadku transakcji sprzedaży pozostałych udziałów należących do Qumak na rzecz innych podmiotów w przyszłości. Umowa zawiera zapisy o zakazie konkurencji pomiędzy podmiotami, podano także.

„Jednocześnie zarząd Qumak informuje, że w ramach przeprowadzonego pierwszego etapu przeglądu opcji strategicznych nie otrzymał innych wiążących ofert na dokapitalizowanie spółki QPS. Zarząd Qumak zaprasza zainteresowanych inwestorów do udziału w kolejnym etapie inwestycyjnym, który będzie ogłoszony wkrótce, tzn. sprzedaży pozostałych udziałów QPS należących do Qumak, w liczbie 10 udziałów co stanowi po dzisiejszym dokapitalizowaniu 71,4% udziałów w kapitale zakładowym QPS" – czytamy dalej.

Mając na względzie zgłoszenie przez Qumak wniosku o ogłoszenie upadłości, zarząd pozytywnie ocenia zawarcie umowy inwestycyjnej, która pozwoli na dalsze płynne funkcjonowanie i rozwój spółki zależnej QPS, jednocześnie pozwalając emitentowi zabezpieczyć istotne aktywo, podkreślono w informacji.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

ISBnews

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes