Uproszczone wezwanie do sprzedaży akcji Euler Hermes

27.11.2017 14:47  Szukam Inwestora
Uproszczone wezwanie do sprzedaży akcji Euler Hermes W dniu 26 listopada 2017 r.  została zwołana Rada Nadzorcza Euler Hermes w celu dokonania przeglądu oferty uproszczonego wezwania do sprzedaży (nazywanej dalej "Ofertą"), którą Allianz, akcjonariusz większościowy, zamierza złożyć po cenie 122 euro za akcję Euler Hermes. Rada Nadzorcza podczas swojego posiedzenia z zadowoleniem przyjęła zasady oferty Allianz.

Jak zauważono:
 
cena zaproponowana przez Allianz zapewni płynność finansową akcjonariuszom mniejszościowym zgodnie z warunkami oznaczającymi premię w wysokości 20,7% powyżej ostatniej ceny zamknięcia Euler Hermes1 oraz 22,9%, 22,2% i 30,8% powyżej średniego kursu z okresu trzech, sześciu i dwunastu miesięcy2, a także przekracza ceny docelowe analityków zajmujących się wyceną spółki;
 
Allianz zapewnił już sobie zakup 11,34% kapitału zakładowego Euler Hermes po tej samej cenie wynoszącej 122 euro za akcję Euler Hermes w drodze umów zakupu udziałów zawartych w dniu 24 listopada 2017 roku;
 
Oferta nie wpłynie na skład Rady Nadzorczej Euler Hermes ani na jej strategię i model działania poza zwykłym tokiem działań biznesowych.
 
Rada Nadzorcza Euler Hermes w drodze jednogłośnego głosowania niezależnych członków postanowiła powołać Finexsi, reprezentowaną przez Oliviera Péronneta, jako niezależnego eksperta, w celu sporządzenia sprawozdania dotyczącego warunków finansowych Oferty i przymusowego wykupu, do jakiego może dojść zgodnie z artykułem 261-1 i nast. Regulaminu Ogólnego „Autorité des marchés financiers” AMF (przyp. - regulator rynku finansowego we Francji, gdzie notowany jest Euler Hermes).
 
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła decyzję o powołaniu ad hoc komitetu składającego się z trzech niezależnych członków Rady Nadzorczej. Zadaniem podkomitetu będzie monitorowanie misji niezależnego eksperta oraz wydawanie rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie Oferty.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rada Nadzorcza, po zapoznaniu się z raportem niezależnego eksperta i rekomendacją wydaną przez komitet ad hoc, odbędzie ponowne posiedzenie w celu wydania formalnej opinii ("avis motivé") w sprawie Oferty. Taka formalna opinia mogłaby zostać wydana w ostatnich dniach grudnia 2017 r.
 
Euler Hermes zorganizował konferencję telefoniczną na temat Oferty dla analityków o godzinie 10.00 w Paryżu.
 
Euler Hermes 
 
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes