Zarząd IMS będzie rekomendował dywidendę w wysokości 20 groszy na akcję - wzrost o 67% rok do roku

20.02.2018 14:14  Szukam Inwestora
Zarząd IMS będzie rekomendował dywidendę  w wysokości 20 groszy na akcję - wzrost o 67% rok do roku
IMS S.A., lider rynku marketingu sensorycznego, może wypłacić dywidendę w wysokości 20 groszy na akcję wobec 12 groszy na akcję przed rokiem. Taką rekomendację podziału zysku Zarząd Spółki przedstawi Walnemu Zgromadzeniu. Oznacza ona, że IMS może przeznaczyć na wypłatę dla Akcjonariuszy do 6,7 mln zł.

„Zgodnie z szacunkowymi wynikami za 2017 r. osiągnęliśmy w jego trakcie zysk netto o 11% wyższy niż założony w prognozie. Bardzo dobre wyniki i sytuacja finansowa naszej spółki pozwalają nam zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu wysoką dywidendę, równocześnie prowadzimy skup akcji własnych i finansujemy rozwój. Nie rezygnujemy też z możliwości rozwoju poprzez akwizycje, co jest częścią naszej strategii” – powiedział prezes Michał Kornacki. Stopa dywidendy, biorąc za podstawę kurs zamknięcia z 19 lutego 2018 roku, to 5,7%.
 
W maju 2016 roku Spółka zmieniła politykę dywidendową podnosząc minimalny, zakładany poziom dywidendy z 30% do 60% zysku netto osiąganego przez Grupę. Pozostała część zysku alokowana jest w inwestycje w najbardziej rentowe segmenty działalności oraz nowe projekty powiększające przychody i zyski Grupy.
 
„Propozycja, którą chcemy przedstawić Akcjonariuszom jest nie tylko zgodna z aktualną polityką dywidendową, oznacza też znaczący wzrost wartości dywidendy w stosunku do zeszłego roku. IMS bardzo regularnie wypłaca dywidendy i chcemy, żeby tak było również w przyszłości” – zaznaczył wiceprezes Piotr Bielawski.
 
Dywidenda z zysku za 2012 r. wyniosła 2 grosze na akcję, za 2013 r. – 4 grosze, a za 2014 r. – 8 groszy na akcję. Z zysku za 2015 r. spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 23 groszy, a wypłata dla akcjonariuszy za 2016 r. miała wysokość 12 groszy na akcję. 
 
Dywidendą objętych będzie maksymalnie 33.499.899 akcji. Ponieważ spółka posiada akcje własne (które nie uczestniczą w podziale zysku) oraz prowadzi buy-back, ostateczna liczba akcji objętych dywidendą zostanie ustalona według stanu na dzień dywidendy.
 
IMS szacuje że w 2017 r. osiągnął 48,1 mln zł skonsolidowanych przychodów, 9,9 mln zł zysku operacyjnego (EBIT) i 7,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Oznacza to, że wyniki te były lepsze od prognozy odpowiednio o 1, 4 i 11 procent. Wynik EBITDA wyniósł 13,5 mln zł i był zgodny z założoną prognozą.
 
Wyniki są zgodne ze średnioterminowymi celami finansowymi Grupy IMS na lata 2017-2019. Zgodnie z nimi wynik EBITDA w 2018 roku może wynieść 16,5 mln zł a w kolejnym 20 mln zł.
 
We wrześniu 2017 r. Walne Zgromadzenie zatwierdziło plan motywacyjny adresowany do kluczowych pracowników. Będą oni mogli objąć nowe akcje po 3,03 zł za sztukę (średnia arytmetyczna kursów zamknięcia akcji IMS S.A. w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 lipca 2017 r.). Warunkiem jest uzyskanie co najmniej następujących wyników finansowych przez Grupę:
  • w roku 2018 – EBITDA w wysokości 16,5 mln zł
  • w roku 2019 – EBITDA w wysokości 20,0 mln zł
  • w roku 2020 – EBITDA w wysokości 23,0 mln zł.
IMS S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes