RODO, IDD i PRIIPS – w skrócie co to oznacza dla klientów branży ubezpieczeniowej

08.03.2018 11:03  Ubezpieczenia
RODO, IDD i PRIIPS – w skrócie co to oznacza dla klientów branży ubezpieczeniowej
Jak zmieni się otoczenie prawne towarzystw ubezpieczeń w 2018 roku? Czy RODO, IDD oraz PRIIPS wpłyną istotnie na działalność tej branży? Vienna Life upatruje w nich szansę nie tylko na swój rozwój, ale przede wszystkim na poprawę wizerunku całego sektora. 

Ostatni dzwonek na RODO 

Już mniej niż 100 dni pozostało do wdrożenia wymogów dyrektywy RODO – regulacja wejdzie w życie 25 maja br. Od tego momentu towarzystwa ubezpieczeń będą musiały już na etapie projektowania produktów/usług uwzględniać założenia ochrony danych osobowych (privacy by design) oraz określać wpływ nowo wprowadzonych rozwiązań na nie (privacy impact assesment). Będą zobligowane również do minimalizowania zakresu zbieranych danych, określenia okresu ich przetrzymywania czy prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. Dzięki wprowadzeniu RODO klienci zyskają m.in. prawo do bycia zapomnianym, a także do przenoszenia swoich danych. 
 
Branża ubezpieczeniowa niecierpliwie czeka natomiast na tzw. przepisy sektorowe (ustawę dostosowującą, z ponad 160 różnymi aktami prawnymi w związku z wdrożeniem RODO). Jak wynika z treści projektu, mogą one istotnie zmienić operacyjnie biznes ubezpieczeniowy w Polsce. 
 
– Jakkolwiek nie radzimy polegać na plotkach, jednakże głoszą one, że przepisy sektorowe nie zostaną uchwalone przed końcem 2018 r. Dlatego towarzystwa ubezpieczeń powinny się przygotować na „dwuetapowe” wdrożenie RODO. Inicjalne już w maju tego roku, a później dostosowawcze w dniu wejścia w życie przepisów sektorowych – komentuje Radca Prawny Jakub Fiderkiewicz, Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej w Vienna Life.
 
IDD w trosce o klientów
 
IDD (Insurance Distribution Directive) to dyrektywa dotycząca dystrybucji ubezpieczeń, która została zaimplementowana do polskiego porządku prawnego ustawą z 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, wchodzącą w życie 1 października br. Została ona stworzona w trosce o konsumentów oraz inwestorów detalicznych.

Głównym jej celem jest stworzenie klientom warunków do podejmowania świadomych decyzji zakupowych, a także zwiększenie wymogów kompetencyjnych osób i podmiotów zajmujących się dystrybucją ubezpieczeń. Ustawa nakłada bowiem na dystrybutorów obowiązek opracowywania zrozumiałych opisów swojej oferty, ochrony konsumentów przed zakupem produktów niedopasowanych do ich potrzeb.  
 
– W Vienna Life wierzymy, że wdrożenie IDD i RODO w 2018 r. pozytywnie wpłynie na wizerunek całej branży. To niepowtarzalna szansa, aby odczarować ubezpieczenia, by pokazać, że to klient był, jest i będzie w centrum naszego biznesu – dodaje Jakub Fiderkiewicz.
 
Ponadto ustawa będzie wymagać od dystrybutorów ujawniania klientowi każdego konfliktu interesów mogącego mieć wpływ na zmniejszenie obiektywizmu sprzedawcy w doborze produktu. Rozbudowany zostanie również zakres szkoleń pośredników ubezpieczeniowych.
 
Kluczowe informacje w jednym miejscu – PRIIPS
 
Od 1 stycznia br. obowiązuje natomiast rozporządzenie PRIIPS, zgodnie z którym instytucje finansowe (zarządzający funduszami, towarzystwa ubezpieczeń, instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne), oferujące produkty, w których wartości lub kwota do wypłaty podlega wahaniom rynku, mają obowiązek przekazywać klientom przed zawarciem umowy Dokument zawierający Kluczowe Informacje (tzw. KID).

W przypadku towarzystw ubezpieczeń, KID jest przygotowywany dla produktów z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym (UFK) oraz kapitałowych, w których klient ma udział w zysku.  
 
Wspomniany dokument zawiera wszystkie najważniejsze informacje o produkcie: towarzyszących mu ryzykach czy korzyściach, kosztach, możliwościach wcześniejszej wypłaty oraz profilu klienta, do którego jest skierowany. W przypadku produktów oferujących dostęp do różnych pozycji inwestycyjnych (np. ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, portfeli modelowych czy usług opartych o UFK) konsument jest również informowany o możliwych scenariuszach dla każdej z nich.
Głównym celem rozporządzenia jest ułatwienie porównywania ofert wielu firm, dlatego też KID-y są tworzone w wystandaryzowanej formie – te same dane, w tej samej kolejności. 
 
– Wdrożenie KID-ów poprzedziły zarówno kilkumiesięczne prace projektowe w Vienna Life, jak również konsultacje z całym rynkiem ubezpieczeniowym. W ramach grupy ekspertów w PIU wypracowywaliśmy wspólne standardy tak, aby ujednolicić podejście do prezentacji informacji i dzięki temu umożliwić klientowi jeszcze prostsze porównywanie ofert. Dla Vienna Life, oferującej produkty z dostępem do kilkudziesięciu pozycji inwestycyjnych, dużym wyzwaniem było stworzenie dokumentu zgodnego z wymaganiami Rozporządzenia PRIIPS, jednocześnie prezentującego dane w skondensowanej formie i ograniczonym objętościowo dokumencie – mówi Marta Szumska, Kierownik Zespołu ds. Zarządzania Produktami w Vienna Life.
 
2018 jest więc rokiem zmian regulacyjnych. Wszystkie wymienione regulacje stworzono w trosce o konsumenta – by jego dane były lepiej chronione, by ułatwić mu podejmowanie decyzji zakupów i uchronić przed nabyciem niepotrzebnych produktów. Konieczność skupienia się na potrzebach klienta wymusi na ubezpieczycielach stosowanie w większym stopniu narzędzi IT i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.
 
Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste