Jesteś w: Strona główna » Finanse Osobiste » Ubezpieczenia


Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

21.09.2017 17:15  Ubezpieczenia
Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest ubezpieczeniem majątkowym, pozwalającym na zrekompensowanie kosztów naprawy szkody wyrządzonej przez osobę ubezpieczoną. Wyróżnia się obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Najpopularniejszym z nich jest ubezpieczenie posiadaczy pojazdów mechanicznych od szkód wyrządzonych w ruchu drogowym. Coraz większą popularnością cieszą się również ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych od zdarzeń, związanych z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym.

Czym jest ubezpieczenie OC?

Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność majątkowa w przewidzianych prawem sytuacjach za zdarzenia, na skutek których inna osoba poniosła szkodę. Wyróżnia się:

  •     odpowiedzialność osobistą, w której osoba, która spowodowała szkodę odpowiada za jej wyrządzenie dysponowanym majątkiem osobistym,
  •     ograniczoną odpowiedzialność osobistą, w której odpowiedzialność majątkowa dłużnika jest ograniczona do określonej kwoty lub wyodrębnionej części majątku,
  •     odpowiedzialność rzeczową, która charakteryzuje się tym, że dłużnik za wyrządzoną szkodę odpowiada przedmiotem majątkowym.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej daje możliwość zabezpieczenia swojego interesu na wypadek wyrządzenia szkody. W zależności od rodzaju ubezpieczenia szkoda ta może obejmować zarówno uszczerbek na zdrowiu, jak i straty rzeczowe. Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne. Tego typu ubezpieczenie muszą nabyć, m.in. właściciele pojazdów mechanicznych, komornicy sądowi, adwokaci, radcy prawni, architekci, zarządcy nieruchomości, a także pośrednicy ubezpieczeniowi.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

Obecnie coraz więcej firm ubezpieczeniowych w odpowiedzi na zainteresowanie klientów ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oferuje ubezpieczenie za szkody rzeczowe i osobowe, wyrządzone osobom trzecim z tytułu wykonywanych czynności prywatnych. W ofercie Aegonu – firmy cieszącej się uznaniem klientów na całym świecie – można znaleźć trzy warianty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, które charakteryzują się różnym zakresem ochrony. Mowa tu o:

  •      wariancie komfort, w którym ochrona obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone na terenie Polski,
  •      opcji dodatkowej nr 13, w której ochrona obejmuje szkody wyrządzone na terenie wszystkich państw z wyjątkiem USA, Kanady, Meksyku i Japonii,
  •      opcji dodatkowej nr 14, która jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej najemcy.


OC osób fizycznych w życiu prywatnym – kiedy się przydaje?


Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym może przydać się w różnych sytuacjach, np. wówczas, gdy zepsuje się nam pralka i zalejemy sąsiada lub gdy nasze dziecko wybije piłką szybę w domu sąsiada. W zależności od naszych potrzeb, trybu życia i środowiska, w którym żyjemy, możemy znacznie rozszerzyć zakres OC w życiu prywatnym. Osobom, które mają zwierzęta, zaleca się zakup ubezpieczenia, w ramach którego osobie poszkodowanej może zostać wypłacone odszkodowanie za spowodowanie szkód przez zwierzę (mogą być to zarówno szkody fizyczne, jak i materialne).  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
finanse_osobiste