Jesteś w: Strona główna » Finanse Osobiste » Ubezpieczenia


"db Inwestuj w Przyszłość" - inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa

26.11.2008 15:12  Ubezpieczenia
Generali Życie T.U. S.A. wraz z Deutsche Bank PBC S.A. wprowadził nowy produkt inwestycyjno-ubezpieczeniowy ze składką regularną – „db Inwestuj w Przyszłość”. Inwestycyjna polisa ubezpieczeniowa, zawarta na 9 lat, umożliwia alokację środków w wybrane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne oraz portfele modelowe zarządzane przez Deutsche Bank PBC. Do 10 grudnia trwa specjalna promocja, polegająca na zwiększeniu przez Generali alokacji składek w pierwszym roku polisowania o 8%.

Rozwiązanie db Inwestuj w Przyszłość jest formą polisy na życie, która obejmuje inwestycje o minimum 9-letnim horyzoncie, umożliwiającą alokację środków w ponad 80 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych oraz 9 portfeli modelowych o różnym potencjale zysku i ryzyka, zarządzanych przez Deutsche Bank. W ramach programu inwestycyjnego klient może indywidualnie dokonać wyboru waluty: PLN, EUR i USD. Minimalna wpłata wynosi 150 zł miesięcznie, przy czym zasady dotyczące wysokości składek i terminu ich regulowania są elastyczne. Oznacza to, że jedynie w pierwszym roku wpłaty powinny być dokonywane regularnie. Natomiast od drugiego roku Ubezpieczony może opłacać składki z dowolną częstotliwością, przy czym na koniec każdego roku wymagane jest wniesienie wielokrotności (10- lub 12-krotności) minimalnej składki. Możliwa jest też zmiana minimalnej wysokości składki w czasie trwania inwestycji na dostępne w ramach wybranego wariantu stawki.

Alokacji podlega 100% wpłaty, co oznacza, że wszystkie środki inwestowane są w jednostki wskazanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, zgodnie z przyjętą strategią. Możliwe jest też modyfikowanie wybranej strategii inwestycyjnej i przenoszenie środków między funduszami bez konieczności odprowadzenia podatku od zysków kapitałowych. Wszystkie konwersje w ramach dostępnych w ofercie funduszy są bezpłatne. Dla tych klientów, którzy do 10 grudnia br. zakupią produkt inwestycyjny, Generali przygotowało specjalną ofertę. Wszystkie składki regularne wpłacone w pierwszym roku polisowym zostaną zaalokowane na rachunku inwestycyjnym w 108%! Oznacza to, że każde 150 zł wpłacone przez klienta zostanie automatycznie powiększone przez Generali o 12 zł, co – przy ww. minimalnej składce – w skali roku powiększa środki na inwestycje o 144 zł.

W ramach świadczonej ochrony ubezpieczeniowej klient może dokonać wyboru wariantu - od podstawowego, obejmującego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, do opcji rozszerzonej, dodatkowo umożliwiającej np. ochronę w zakresie niezdolności do pracy (w tym również czasowej) w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz ciężkich chorób.

- „Nowa oferta produktowa, jaką przygotowaliśmy we współpracy z naszym partnerem biznesowym jest korzystnym rozwiązaniem dla klientów poszukujących możliwości długoterminowego oszczędzania. db Inwestuj w Przyszłość z jednej strony jest dobrym sposobem na pomnażanie środków, a z drugiej stanowi gwarancję ochrony życia. Naszym wspólnym klientom proponujemy specjalną ofertę, która umożliwi powiększenie składek wpłaconych w pierwszym roku inwestycji aż o 8%. Oznacza to, że Generali już w dniu otwarcia inwestycji daje swoim klientom – wraz z każdą wpłacaną przez nich składką -  odpowiednik zysku z najlepiej oprocentowanych obecnie lokat bankowych, wraz z realną szansą pomnażania powierzonego kapitału poprzez dalsze inwestycje. Cieszy nas też pozyskanie kolejnego ważnego partnera bankowego w ramach współpracy na rynku bancassurance” – mówi Wojciech Trybuszkiewicz, dyrektor Departamentu Bancassurance w Generali Życie T.U. S.A.


Generali
jw
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste