Co obejmuje oferta komunikacyjnego Autocasco?

05.03.2019 09:51  Ubezpieczenia samochodowe
Co obejmuje oferta komunikacyjnego Autocasco? Zakres ubezpieczenia AC nie jest ustalony ustawowo. Z tego powodu oferty towarzystw ubezpieczeniowych mogą się różnić. Polisa Autocasco obejmuje ochroną zdarzenia związane z ruchem drogowym, takie jak wypadek lub kolizja z innymi pojazdami. Takie ubezpieczenie może również zapewnić wypłatę odszkodowania, jeśli twój samochód ulegnie zniszczeniu, np. w wyniku powodzi. W jakich okolicznościach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Zakres AC zależny od ubezpieczyciela

Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Głównym założeniem polisy AC jest ochrona pojazdu w sytuacji, gdy zostanie uszkodzony z twojej winy. Jego zakres nie jest ustalony ustawowo. W związku z tym oferty towarzystw ubezpieczeniowych w ramach polisy AC mogą się różnić. Na co zwrócić uwagę przy zakupie AC? Przed podpisaniem umowy przede wszystkim przeczytaj Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Dokument jest napisany trudnym prawniczym językiem, jednak znajomość OWU uchroni cię przed niespodziankami. Zwróć szczególną uwagę na zakres ubezpieczenia, amortyzację części i udział własny. Im szerszy zakres ochrony, tym cena za polisę AC będzie wyższa. Sprawdź również przedmiot ubezpieczenia.

Na przykład - towarzystwo ubezpieczeniowe AXA Direct zastrzega, że nie ubezpiecza aut sprowadzonych z USA i Kanady. Powodem takiego postępowania jest fakt, że koszt potencjalnego odszkodowania może być bardzo wysoki. Części do samochodów zza oceanu nie są produkowane w Europie i ich sprowadzenie do kraju jest kosztowne. Niektóre towarzystwa nie chcą też ubezpieczać starych aut. W PZU nie kupisz AC dla samochodu starszego niż 10 lat.
 

Jakie zdarzenia obejmuje ubezpieczenie AC?

Ogólny zakres ochrony ubezpieczenia Autocasco zależy od wariantu wykupionej polisy. Najczęściej polisa obejmuje zdarzenia związane z ruchem drogowym, takie jak wypadek lub kolizja z innymi pojazdami, osobami lub zwierzętami. Można się również ubezpieczyć od zderzeń z infrastrukturą drogową (np. barierki) lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem.

Co więcej, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w sytuacji, gdy twój samochód zostanie uszkodzony w wyniku działań osób trzecich – np. kiedy ktoś w następstwie nieuważnego parkowania poważnie zarysuje element karoserii auta. Jednak jeśli uszkodzenie będzie niewielkie, musisz mieć świadomość franszyzy integralnej. Pojęcie odnosi się do szkód o niskiej wartości. Ubezpieczyciel zastrzega sobie, że nie wypłaci odszkodowania, jeśli wartość szkody nie przekroczy 500 zł.
 

Kradzież i zjawiska atmosferyczne w zakresie polisy AC

Polisa AC może obejmować też ochronę w sytuacji kradzieży auta lub uszkodzeń, które wynikły z usiłowania kradzieży. Musisz mieć świadomość, że w tym przypadku Autocasco nie zadziała w niektórych krajach Europy. PZU wyłącza odpowiedzialność, jeśli kradzież zostanie dokonana na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy czy Mołdawii.

Towarzystwa ubezpieczeniowe przewidują wypłatę świadczenia, jeżeli uszkodzenia twojego pojazdu wynikną z działań zjawisk atmosferycznych. Do takich zdarzeń zalicza się: powódź, grad, zatopienia, huragany, uderzenia pioruna, lawiny, osuwanie się bądź zapadanie się ziemi. Ponadto polisa ubezpieczeniowa zapewnia odszkodowanie w sytuacji pożaru.
 

W jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania?

Firmy ubezpieczeniowe w niektórych sytuacjach wyłączają odpowiedzialność i zastrzegają sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania. Jeśli w wyniku poślizgu uderzyłeś w inny samochód i w momencie kolizji byłeś pod wpływem alkoholu lub narkotyków – możesz być pewien, że polisa AC w tej sytuacji nie zadziała. Informacje na temat wyłączeń można znaleźć na https://ocenapolis.pl/ubezpieczenie/kalkulator-oc-ac

Nie otrzymasz świadczenia także w sytuacji, kiedy szkody powstaną w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Do takich można zaliczyć: pozostawienie kluczyków w aucie lub umyślne uszkodzenie samochodu. Odszkodowanie nie zostanie też wypłacone, jeśli w momencie wypadku nie będziesz posiadał ważnego badania technicznego – nawet w przypadku stosunkowo nowego, sprawnego samochodu.

Polisa nie zostanie uruchomiona również wtedy, gdy powstałe uszkodzenia wynikną z winy kierowcy, który nie posiadał odpowiednich uprawnień. Możesz zapomnieć o wypłacie odszkodowania, gdy uciekniesz z miejsca wypadku lub będziesz używał samochodu do celów zarobkowych (np. odpłatny przewóz osób).


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


finanse_osobiste