Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają już  blisko 500 mld zł obrotu polskich przedsiębiorstw

21.08.2018 11:01  Ubezpieczenia w Firmie
Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają już  blisko 500 mld zł obrotu polskich przedsiębiorstw 7% więcej ubezpieczonego obrotu firm rok do roku. Zachowanie płynności finansowej to wyzwanie zarówno dla małych, jak i dużych polskich przedsiębiorstw. Ubezpieczenia należności dają większą stabilność finansową, niwelując jedno z największych wyzwań dla polskich przedsiębiorstw, jakim są zaległości w płatnościach ze strony kontrahentów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Ubezpieczenia to także realne wsparcie ekspansji polskich eksporterów na rynki zagraniczne. W 2017 r. towarzystwa ubezpieczeniowe obejmowały ochroną obrót firm wart 488 miliardów złotych – w tym ponad 377 miliardów obrotu krajowego i ponad 110 mld eksportowego1 – czyli równowartość jednej czwartej PKB Polski. Wraz ze wzrostem polskiego eksportu do ponad 200 mld EUR w 2017 roku wzrasta potrzeba ochrony biznesu w innych krajach. I choć cały ubezpieczony obrót firm wzrósł w ciągu roku zaledwie o 2%, branża gwarantuje rocznie już nawet 150 miliardów złotych2 należności firm.

„W 2016 r. branża ubezpieczeniowa odprowadziła 1,6 miliarda złotych podatków i zapewniała 225 tysięcy miejsc pracy. Skalę wpływu branży ubezpieczeniowej na gospodarkę pokazuje całkowita wartość dodana, generowana przez branżę – 2% PKB, czyli 35,9 miliardów złotych. Sektor jest silny – spodziewamy się więc, że w ujęciu całościowym za 2018 wpływ branży na gospodarkę utrzyma się na zbliżonym poziomie.

Ubezpieczyciele wraz z sektorem bankowym stanowią fundament zdrowego systemu gospodarczego kraju, dzięki któremu przedsiębiorstwa czują się bezpieczniej prowadząc swoją bieżącą działalność. Istotną rolę w tej działalności odgrywa kredyt kupiecki, a branża ubezpieczeniowa zapewnia jego zabezpieczenie chroniąc płynność i kondycję finansową wielu przedsiębiorstw.

Obecnie ubezpieczenie należności deklaruje 22% dużych przedsiębiorców3 i ich liczba rośnie. Cały polski rynek szacowany jest na 488 mld zł ubezpieczonego obrotu, co daje 150 mld zł chronionych należności. W tym samym czasie wartość udzielonych przez sektor bankowych krótkoterminowych kredytów przedsiębiorcom w całym 2017 r. wyniosła 157 mld zł – obrazuje to jak istotną rolę i przełożenie na kondycję polskiej gospodarki mają ubezpieczenia należności. Trend ten powinien zostać utrzymany” – mówi Janusz Władyczak, prezes zarządu KUKE S.A.

1Polska Izba Ubezpieczeń, 2017, Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków.

2Polska Izba Ubezpieczeń, 2017, Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/171205_raport_wplywu_dlugi.pdf 

3Deloitte, 2016, Dojrzałość przedsiębiorstw w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym.

Więcej informacji w załączniku
 
KUKE S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

biznes