Jesteś w: Strona główna » Finanse Osobiste » Ubezpieczenia » Ubezpieczenia na życie


Odstąpienie od umowy a wykup ubezpieczenia na życie

20.11.2007 15:37  Ubezpieczenia na życie
Odstąpienie od umowy a wykup ubezpieczenia na życie Poniżej zaprezentuję Państwu różnice pomiędzy odstąpieniem od umowy a wykupem ubezpieczenia na życie. Jedno i drugie zostało opisane w ogólnych warunkach ubezpieczenia. I chociaż każde z tych rozwiązań  powoduje rezygnację z ubezpieczenia, warunki i zasady odstąpienia i wykupu są zupełnie inne.

Umowa ubezpieczenia na życie zawierana jest zazwyczaj na czas określony. Przestaje wiązać strony po wygaśnięciu okresu, na jaki została zawarta. Przy umowach o krótkim okresie ubezpieczenia spotkać można tzw. klauzule prolongacyjne - umowa ubezpieczenia zawarta np. na rok przedłuży się automatycznie na kolejny okres, jeżeli żadna ze stron przed upływem okresu ubezpieczenia nie złoży oświadczenia, że umowę rozwiązuje. Umowę ubezpieczenia możesz wypowiedzieć w każdym terminie podanym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Odstąpienie od umowy może mieć miejsce na początku tzn. po nabyciu polisy na życie. Zwykle masz na to 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy ubezpieczeniowej. Każde towarzystwo ubezpieczeniowe zakłada, że w ciągu tego miesiąca klient ma prawo się rozmyślić. Warunkiem przy odstąpieniu od umowy jest posiadanie polisy na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Zanim zrezygnujesz z ubezpieczenia na życie poprzez odstąpienie od umowy, musisz mieć świadomość, że towarzystwo ubezpieczeniowe przez te kilkanaście – kilkadziesiąt dni obejmowało Cię ochroną ubezpieczeniową. Za ten okres, mimo odstąpienia, zobowiązany jesteś zapłacić.

Odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie dotyczy ubezpieczeń każdego rodzaju (ochronnych, oszczędnościowych i mieszanych). Jeśli wykupiłeś ubezpieczenie oszczędnościowe lub mieszane masz możliwość wykupu polisy. Wykup może być całkowity lub częściowy. Na czym on polega pokazuje tabela.

Wykup ubezpieczenia Całkowity1 Częściowy
Koniec ochrony ubezpieczeniowej Tak Nie
Wypłata wartości wykupu Tak Nie
Termin wykupu podany w OWU2 Tak Tak
Wykup szczególny3 Możliwy Brak
Ubezpieczenie z funduszem inwestycyjnym Tak jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń na życie Ubezpieczony powinien wskazać fundusze, których jednostki uczestnictwa mają zostać umorzone w celu wykupu.4

1.  Całkowity wykup polisy oznacza, że kończy się ochrona ubezpieczeniowa, a zakład ubezpieczeń wypłaca tzw. wartość wykupu, pochodząca ze środków, które w czasie trwania umowy odłożył na ten cel poprzez stworzenie odpowiedniej rezerwy finansowej.
2.  Jeżeli wykup będzie możliwy będzie to miało miejsce w dowolnym czasie, po 2 albo po 3 latach trwania polisy. Zazwyczaj są to 2 lata i więcej.
3.  W przypadku całkowitego wykupu ubezpieczenia ubezpieczający może w ciągu 30 dni od wykupu zwrócić się do zakładu z wnioskiem o ponowne zawarcie nowej umowy ubezpieczenia na podstawie informacji podanych uprzednio przez ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, która została wykupiona. Jednak gwarantowane świadczenia na wypadek śmierci, także śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku nigdy nie są wyższe niż świadczenia wynikające z poprzedniej umowy.
4.  Jeżeli nie wystawi się odpowiedniej dyspozycji, wykup umowy nastąpi poprzez proporcjonalne umorzenie wszystkich jednostek w funduszach.

Pamiętaj, że zarówno decyzja o odstąpieniu od ubezpieczenia na życie, jak i ta o całkowitym bądź częściowym wykupie powinna być przemyślana i uzasadniona. Nie warto bowiem rezygnować z polisy bez wyraźnego powodu. W razie jakichkolwiek wątpliwości polecam sięgnąć do OWU, które znajdują się przy Państwa polisie. Tam znajdziecie informacje, w jaki sposób kwestia wykupu ubezpieczenia została uregulowana przez Wasze towarzystwo ubezpieczeniowe.


Alicja Szakiel
Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.

  

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl nk.pl blip.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

finanse_osobiste