Jesteś w: Strona główna » Giełda » Wiadomości giełdowe

1 czerwca udziałowcy PZU SA dokonają zmian w statucie spółki

06.05.2011 16:44  Wiadomości giełdowe
1 czerwca udziałowcy PZU SA dokonają zmian w statucie spółki
Powszechny Zakład Ubezpieczeń zwołał na 1 czerwca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. NWZ odbędzie się na wniosek największego akcjonariusza spółki, czyli Skarbu Państwa. Przedmiotem obrad udziałowców PZU SA będą zmiany w statucie towarzystwa.

Proponowane zmiany statutu PZU SA dotyczą czterech zagadnień: zmian redakcyjnych w wyniku których z dokumentu zostaną usunięte przepisy przejściowe z okresu funkcjonowania ubezpieczyciela przed wejściem i po wejściu na rynek regulowany, ograniczenia prawa głosowania akcjonariuszy wraz z przyjęciem zasad kumulacji i redukcji głosów, sposobu powoływania rady nadzorczej, oraz określenia podmiotu, którego prawa z akcji nie są ograniczone oraz podmiotu, który skorzysta z uprawnień do wskazywania kandydatów do RN spółki.

PZU SA wyjaśnił w komunikacie, że powyższe zmiany są podyktowane „zapewnieniem stabilizacji pozycji spółki na rynku regulowanym oraz na rynku działalności ubezpieczeniowej.”

Realizacja pierwszego z zagadnień (usunięcie przepisów przejściowych) ma przyczynić się do przejrzystości statutu. Spółka tłumaczy, że ziszczenie się stanów faktycznych wskazanych we wspomnianych przepisach sprawiło, iż regulacje te stały się zbędne.

Jeżeli zaś chodzi o ograniczenie prawa głosu, to rozwiązanie to ma dotyczyć jedynie tych akcjonariuszy, którzy zamierzaliby wejść w posiadanie pakietu akcji, a także wykonywać prawo głosu z akcji uprawniających do więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym PZU SA. „Proponowana zmiana wpływa na stabilizację wykonywania praw głosowych z akcji, przez co demotywuje działania prowadzące do spekulacyjnego obrotu akcjami spółki, zwłaszcza takiego, który mógłby prowadzić do tymczasowych decyzji inwestycyjnych. Zmiana ta nie uniemożliwia wejścia inwestora strategicznego do spółki. Stabilność notowań spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wpływa na stabilność głównego indeksu giełdowego WIG-20. W konsekwencji wpływa na stabilność obrotu na tym rynku.” – głosi uzasadnienie uchwały dotyczącej drugiego z zagadnień.

Z kolei zmiany dotyczące zasad powoływania rady nadzorczej w zamyśle wnioskodawców mają zapewnić długofalową stabilizację zarządzania spółką. Są oni zdania, że realizacja tego celu powinna mieć wpływ na wzmocnienie pozycji rynkowej towarzystwa, poprzez konsekwentne realizowanie założonych celów.

„Zastosowane rozwiązanie przywiązuje uprawnienia szczególne do największego pakietu akcji posiadanego przez jednego inwestora. Uprawnienie to jest przechodnie wraz ze spełnieniem się określonych warunków, które dalej stoją na straży stabilności funkcjonowania spółki.” – napisano w uzasadnieniu do uchwały.


(źródło: PZU)
www.gu.com.pl)


Notowania PZU
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda