Aforti Holding: czy warto zainwestować w obligacje tej spółki?

24.01.2014 20:34  Wiadomości giełdowe
Aforti Holding: czy warto zainwestować w obligacje tej spółki? Publiczne emisje obligacji korporacyjnych zyskują w Polsce coraz większą popularność. Trudno się dziwić – dla wielu spółek papiery dłużne mogą stanowić źródło relatywnie taniego kapitału. Z drugiej strony – wielu inwestorów oczekuje premii przewyższającej zysk dostępny na lokatach bankowych czy obligacjach skarbowych przy wysokim poziomie bezpieczeństwa. W gronie spółek, które postanowiły wyemitować obligacje i zaoferować je szerokiemu gronu potencjalnych obligatariuszy, znalazła się notowana na giełdzie (rynek NewConnect) spółka Aforti Holding S.A.

Aforti Holding S.A. proponuje 9 procent stałego zysku przy relatywnie krótkiej perspektywie inwestycyjnej (12 miesięcy). Rachunek jest prosty – każdy zainwestowany 1000 zł przyniesie 90 zł przychodu brutto. Zapisy potrwają jeszcze tylko do 28 stycznia 2014 roku.

Spółka ma ambitne plany rozwojowe. Na ich realizację potrzebuje jednak środków i chce je pozyskać z emisji obligacji serii A. Planowane przez Aforti Holding S.A. projekty inwestycyjne dają perspektywę wysokich stóp zwrotu, co oznacza, iż zainwestowane przez spółkę środki zwrócą się generując zyski. 

Aforti Holding S.A. jest podmiotem na wczesnym etapie rozwoju. Nie generuje jeszcze wysokich wyników finansowych i osiąga dość niską rentowność. Spółka poniosła też znaczące nakłady inwestycyjne, które – z dużym prawdopodobieństwem – przełożą się pozytywnie na rezultaty biznesowe w kolejnych okresach (w ostatnich trzech kwartałach widać wyraźny wzrost przychodów).  

Mocną stroną Aforti Holding S.A. jest transparentność finansowa podmiotu. Spółka notowana na rynku NewConnect musi upubliczniać raporty okresowe i bieżące. Inwestorzy mogą więc na bieżąco monitorować sytuację finansową firmy, której powierzają oszczędności.

Inwestycja w obligacje Aforti Holding S.A. umożliwia inwestorom osiągnięcie ponadprzeciętnej stopy zwrotu. Biorąc pod uwagę, iż na standardowych depozytach dostępnych w polskich bankach, możliwe do uzyskania oprocentowanie to obecnie ok. 2% w skali roku, obligacje Aforti Holding S.A. umożliwiają osiągnięcie 4,5-krotnie większych zysków. Wysokie oprocentowanie dla inwestora to dla spółki, mimo wszystko, niższy koszt w porównaniu do kredytu bankowego.

Aforti Holding S.A. w swej grupie kapitałowej posiada liczne spółki zależne, co umożliwia dywersyfikację działalności operacyjnej i zminimalizowanie ryzyka operacyjnego. Co najistotniejsze – jest podmiotem o niskim zadłużeniu, co umożliwi spółce odpowiednią obsługę planowanej emisji papierów dłużnych i wypłatę odsetek co kwartał.

Maciej Kabat, główny analityk Domu Maklerskiego Invista SA


au


 • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

 • Dokładnie - najlepiej działać właśnie na sprawdzonych systemach, bo to ma kluczowe znaczenie, ale też wymaga odpowiedniego podejścia. Rynek stwarza doskonałę warunki do inwestowania, ale jeśli ma się odpowiednią wiedzę. XTB ma xstation - już to jest wystarczającym argumentem do działania.

  ~gango   (17 kwietnia o 10:46)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%
 • Jestem od kilku tygodni w temacie i całkiem nieźle mi idzie. Inwestuję na koncie testowym XTB. Ile czasu poświęciliście na demo, zanim zaczęliście inwestować normalnie swoje pieniądze? Wychodzę na swoich decyzjach całkowicie na plusie.

  ~petroso   (7 września 2018 o 10:35)   Zgłoś spam
  Oceń komentarz:
  50%

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda