Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji

20.11.2019 08:30  Wiadomości giełdowe
Akcjonariusze Ergisu zdecydowali o zniesieniu dematerializacji akcji Akcjonariusze Ergisu postanowiłi o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji spółki, to jest 37 789 941 akcji, oraz o wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki ERGIS […] stosownie do wniosku akcjonariusza spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Ergis w przedmiocie żądania umieszczenia w porządku obrad walnego zgromadzenia sprawy zniesienia dematerializacji akcji Ergis oraz ich wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie postanawia: znieść dematerializację wszystkich akcji spółki, to jest łącznie 37 789 941 akcji zwykłych na okaziciela serii: B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł każda" - czytamy w podjętej uchwale.

W rezultacie nie później niż do 22 listopada 2019 r. zostaną zawarte transakcje nabycia akcji spółki, na które złożono zapisy w odpowiedzi na Wezwanie. Przewidywany dzień rozliczenia nabycia akcji przypada na 22 listopada 2019 r. , podano w komunikacie. 

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

Źródło: ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
startupy.tv| Robert Łasek, Horum SA   Albert "Longterm" Rokicki, #122 PYTANIA DO LONGTERMA (07.11.2019)
 

Notowania ERGIS
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda