Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW - wrzesień 2018 r.

03.10.2018 12:33  Wiadomości giełdowe
Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW - wrzesień 2018 r.     • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń1 na Głównym Rynku o 20,0% rdr do 21,9 mld zł we wrześniu 2018 r.
    • Spadek łącznego wolumenu obrotu kontraktami terminowymi o 1,7% rdr
do poziomu 720,3 tys. szt. we wrześniu 2018 r.
    • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 145,7% do poziomu
30,8 TWh we wrześniu 2018 r.
    • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym r. o 39,6% rdr do 19,4 TWh we wrześniu 2018 r.
    • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia2 na rynku spot o 9,3% do 4,1 TWh we wrześniu 2018 r.


Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 25,2 mld zł we wrześniu 2018 r., czyli o 28,7% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu 2018 r. o 20,0% rdr do poziomu 21,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła we wrześniu 2018 r. poziom 1,1 mld zł o 26,0% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2018 r. wyniosła 58 974,76 pkt i była o 8,3% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu 2018 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 6,1% rdr do poziomu 114,9 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect we wrześniu spadła o 6,5% rdr i wyniosła 102,6 mln zł.

We wrześniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 720,3 tys. szt., o 1,7% mniej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 3,6% do poziomu 135,8 tys. szt.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 83,1 mld zł na koniec września 2018 r. wobec 68,6 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku3. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła we wrześniu 2018 r. o 32,8% rdr do poziomu 154,5 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w sierpniu tego roku 40,5 mld zł i była o 36,5% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2018 r. wyniósł 30,8 TWh, co oznacza wzrost o 145,7% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 167,4% rdr do poziomu 28,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł we wrześniu 2018 r. 19,4 TWh, o 39,6% więcej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 39,2% do poziomu 0,9 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast wzrost o 48,5% do poziomu 18,6 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty")4, na rynku spot wyniósł we wrześniu 2018 r. 4,1 TWh, co oznacza wzrost o 9,3% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną ("białe certyfikaty") spadł o 71,0% rdr osiągając we wrześniu 2018 r. poziom 17,5 ktoe.

We wrześniu 2018 r. na GPW odbyło się 20 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej. W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

Kapitalizacja 421 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec września 2018 r. 624,62 mld zł (146,23 mld EUR). Łączna kapitalizacja 470 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec września tego roku 1 235,93 mld zł (289,35 mld EUR).

Na NewConnect we wrześniu 2018 r. zadebiutowała spółka Medinice o wartości oferty 4,88 mln zł.Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Notowania GPW

Jeśli zainteresował Cię ten artykuł, już teraz możesz zapisać się do naszego newslettera:

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda