BM BPH: Raport futures

28.03.2014 09:49  Wiadomości giełdowe
KGHM

Spółka opublikowała skonsolidowany raport roczny za 2013 r.
Spółka opublikowała założenia budżetu na 2014 r.
BM BPH Wynik finansowe są zbieżne z wcześniej publikowanymi w raporcie za 4Q’13. Co do budżetu to średnioroczne ceny miedzi przyjęte w budżecie to 7 100 USD/t, co jest zbliżone do oczekiwań rynku wahających się wokół 7000 USD/t i jednocześnie oznacza spadek o 3% w relacji do roku 2013r. Zakładane ceny srebra również oznaczają spadek o 7,5% r/r do poziomu 22 USD/troz. Niekorzystnie ponadto wygląda zakładany średni poziom kursu złotego do dolara, tj. 3,05. Poza tym oczekiwany jest spadek produkcji miedzi w koncentracie (o 2,1% r/r) oraz spadek srebra w koncentracie o 7,3% r/r. Zakładany jest niewielki wzrost produkcji miedzi elektrolitycznej (+0,4% r/r). Spaść mają wolumeny sprzedażowe wyrobów z miedzi (-5,3% r/r) oraz wyborów ze srebra (-10,8% r/r). Planowany CAPEX to 4,25 mld zł, w tym ~2,6 mld zł na inwestycje rzeczowe oraz ~1,7 mld zł na inwestycje kapitałowe. Plan inwestycyjny zakłada m.in. ukończenie projektu Sierra Gorda i wejście w fazę eksploatacji. Brak publikowanych prognoz wyników jest raczej negatywną niespodzianką, aczkolwiek raczej spodziewaną z racji na tego-tygodniowe doniesienia. /js/(na podstawie PAP)

PEKAO
Agencja ratingowa Moody's potwierdziła długoterminowy rating depozytów Banku Pekao na poziomie "A2" i krótkoterminowy rating depozytów na poziomie "Prime-1".

CEZ
Agencja ratingowa Moody's potwierdziła rating CEZ-u na poziomie A2 z perspektywą negatywną.

CIECH
Zarząd Ciechu ocenia, że 2014 rok będzie dla spółki korzystny. Wszystko wskazuje na to, że rynek powoli wchodzi w fazę wzrostu. Warunkiem jest jednak stabilizacja polityczna na Wschodzie. Sytuacja na Ukrainie i w Rosji jest też istotną determinantą inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych sody w Polsce.
Ciech ocenia, że pozyskanie inwestora takiego jak KI Chemistry umożliwiłoby firmie realizację projektów inwestycyjnych na nowych, zagranicznych rynkach. Obecna strategia Ciechu zakłada rozwój organiczny tam, gdzie grupa już operuje, czyli w Polsce, Rumunii i Niemczech.

ZETKAMA
Zetkama nie planuje wypłacać dywidendy z zysku netto za 2013 rok ze względu na zaawansowany proces akwizycyjny - poinformował prezes spółki L. Jurasz. Jego zdaniem ostateczna decyzja w sprawie przejęcia zapadnie w pierwszym półroczu tego roku i wszystko wskazuje na to, że będzie pozytywna.

RAWLPLUG
Rawlplug zakłada, że w tym roku uda mu się przekroczyć poziom 700 mln zł przychodów. Liczy także na spadek kosztów i znaczna poprawę zysku netto. CAPEX na 2014 r. zaplanowano na ok. 15 mln zł - poinformował na konferencji prezes R. Koelner. Zarząd Rawlplug chce wypłacić dywidendę za 2013 r. Jeśli wyniki pierwszych miesięcy tego roku będą dobre, do akcjonariuszy może trafić nawet 100% zysku za ubiegły rok. Spółka może także uruchomić buy-back – dodał Koelner.
BM BPH Zarysowany cel obrotów grupy oznacza potencjalnie dynamikę na poziomie ~13% r/r. Przy założeniu utrzymania marży netto na analogicznym poziomie jak w ’13 r. (spółka równolegle zamierza w ’14 ograniczyć koszty finansowe) oznacza to potencjalnie możliwość wypracowania ~14,8 mln zł zysku netto, co implikowałoby p/e’14 na poziomie 24x (vs 27,5x w oparciu o wyniku ’13). Co do dywidendy; spółka nie wypłaciła dywidendy za 2012 r. Ostatnia (i zarazem pierwsza w historii) dywidenda trafiła do akcjonariuszy z zysku za 2011 r. (10,7 mln zł dywidendy, co dało 0,33 zł na akcję). Jednostkowy zysk netto spółki za zeszły rok wyniósł 12,4 mln zł, co daje EPS na poziomie 0,38 zł.

BENEFIT
Benefit zamierza dalej inwestować w kluby fitness. Zarząd Benefitu ocenia, że spółka jest w stanie utrzymać dotychczasową dynamikę sprzedaży wszystkich swoich kart sportowych jeszcze przez najbliższych kilka lat. – Zbliżamy się do 500 tys. kart i w tym roku chcemy ten poziom przekroczyć - mówi T. Józefacki, szef Benefitu. /Parkiet/

KRKA
Zarząd Krki rekomenduje wypłatę 2,1 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2013 rok.
BM BPH Yield brutto=3,5%. /tc/

ELEMENTAL HOLDING
Elemental Holding podpisał umowę w sprawie zakupu udziałów w litewskiej spółce UAB EMP Recycling (EMP), stanowiących 51% jej kapitału zakładowego.

MABION
Walne zgromadzenie Mabionu zwołane na 23 kwietnia zdecyduje o emisji z wyłączeniem prawa poboru do 790 tys. akcji serii K, które spółka zamierza sprzedać w ofercie publicznej. Spółka chce w ten sposób pozyskać 40 mln zł.

TF SKOK
Towarzystwo Finansowe SKOK planuje z zysku osiągniętego w 2013 roku przeznaczyć na dywidendę łącznie 9,54 mln zł, co da 0,04 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną - poinformowała spółka w projektach uchwał na WZ.

POLIMEX-MOSTOSTAL
Polimex-Mostostal liczy, że w pozytywnym scenariuszu Torpol mógłby zadebiutować na warszawskiej giełdzie do połowy 2014 roku. Budowlana spółka chciałaby zachować pakiet kontrolny w akcjonariacie Torpolu - poinformował PAP wiceprezes Polimeksu Maciej Stańczuk.

INDEKSY REWIZJA
GPW po sesji 31 marca wykluczy z indeksów 16 spółek. Do indeksu mWIG40 dołączy Alchemia, zaś do WIG50 Vistula i ZCh Police.

...Więcej informacji w załączniku

BM BPH

au


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda