DM Banku BPS: Tąpnięcie

24.04.2012 08:45  Wiadomości giełdowe
INFORMACJA DNIA
HOLANDIA


Agencja Moody’s poinformowała, że upadek holenderskiego rządu nie ma wpływu na ocenę wiarygodności kredytowej (na poziomie AAA). Rezygnacja premiera była wynikiem tego że jedna z partii koalicji rządowej odmówiła w wsparcia dla programu oszczędnościowego wartego 16 mld EUR.
  
INFORMACJA DNIA
POLSKA


Deficyt polskiego sektora finansów w 2011 r. wyniósł 5,1% PKB i w porównaniu do danych za 2010 r. obniżył się o 2,7 pp. Natomiast dług sektora finansów publicznych ukształtował się na poziomie 56,3% PKB. Resort finansów prognozuje, że w 2012 r. oba  wskaźniki mają obniżyd się odpowiednio do 2,9% PKB i 53,7% PKB. 

KALENDARIUM      
24.04.2012 r.

 
11:00 Strefa Euro - zamówienia w przemyśle
15:00 USA - indeks S&P/Case-shiller dla 20 metropolii
16:00 USA - sprzedaż nowych domów
16:00 USA - indeks CCI
16:00 USA - indeks cen nieruchomości FHFA
 
Wydarzenia w spółkach: 
 
Asseco Central Europe - dzień prawa do dywidendy 0,66 euro/akcję;
CAPITAL Partners - ZWZ ws. podziału zysku za rok obrotowy 2011;
EMMERSON Capital  -  NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu;
HEFAL Serwis  - wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 367.746 akcji serii C oraz 198.413 akcji serii D;
Infovide-Matrix - WZ w sprawie przeznaczenia 3,2 mln zł na dywidendę co oznacza wypłatę w wysokości 0,27 zł dywidendy na akcję;
NFI EMF - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;
Polimex-Mostostal - wprowadzenie do obrotu 12,5 tys. akcji s. A;
Progres Investments - ZWZ;
Tauron - WZ spółki ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok;
wawel - WZ m.in. w sprawie wypłaty 11 zł dywidendy na akcję;
Werth-Holz - debiut obligacji na rynku Catalyst;

... więcej informacji w załączniku

Dom Maklerski Banku BPS S.A.

es


Notowania CAPITAL
Notowania EMMERSON
Notowania HEFAL
Notowania NFIEMF
Notowania POLIMEXMS
Notowania TAURONPE
Notowania wawel
Notowania WERTHHOLZ
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda