ED invest S.A. zacieśnia współpracę z warszawskim samorządem

24.08.2012 12:21  Wiadomości giełdowe
ED invest S.A. zacieśnia współpracę z warszawskim samorządem ED invest S.A. odnotowała w I półroczu 2012 r. zysk brutto w wysokości 420 tys. zł. W raportowanym okresie zmniejszyła się wartość zobowiązań długoterminowych, które wynosiły 3 394   tys. zł, co stanowi ok. 35% zobowiązań z I półrocza ub. r. Z kolei wartość zobowiązań krótkoterminowych w I półroczu br. stanowiła ok. 25% wartości z analogicznego okresu ub. r.

W pierwszym półroczu 2012 roku spółka osiągnęła przychody z realizacji budownictwa mieszkaniowego w wysokości 10 026 tys. zł., co stanowi 100 % łącznych przychodów ze sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2012 roku, w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku, uległy zmniejszeniu o 25,6%. Zysk brutto ze sprzedaży  na koniec I półrocza 2012 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku był niższy.

Powodem było dalsze przesunięcie rozpoczęcia realizacji Osiedla Wilga i Jugosłowiańska, ze względu na niezakończone procedury uwłaszczeniowe w przypadku Osiedla Jugosłowiańska oraz toczące się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  w przypadku Osiedla Wilga. Ponadto, w przypadku osiedla Wilga VII, ze względu na konieczność wybudowania fragmentu infrastruktury drogowej oraz drogi dojazdowej w zastępstwie Miasta Stołecznego Warszawy, nastąpiła konieczność uzyskania stosownych zgód z Urzędu Miasta oraz podpisanie stosownych umów.  Spowodowało to wydłużenie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a co za tym idzie rozpoczęcia realizacji o okres około czterech miesięcy

„I półrocze 2012 r. to czas, w którym spółka zmuszona była do przeprowadzania dodatkowych prac/czynności, niespodziewanych przy planowaniu inwestycji osiedli Wilga VII i przy ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie. Również pozostałe procedury zw. z rozpoczęciem inwestycji spółka prowadziła w sposób, który znacząco skraca czas na uzyskanie finalnego stanu prawnego umożliwiającego inwestycję” – mówi Zofia Egierska, prezes zarządu ED invest S.A.


ED invest S.A.

ni


Notowania EDINVEST
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda