Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

30.11.2018 08:51  Wiadomości giełdowe
Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości Libet, działając w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych, powziął decyzję o szczegółowym zbadaniu możliwości, warunków i gospodarczej celowości ewentualnego zbycia aktywów znacznej wartości, tj. praw użytkowania wieczystego / praw własności nieruchomości, na których zlokalizowane są niektóre zakłady produkcyjne spółki oraz trwale związanych z tymi gruntami urządzeń infrastruktury budowlanej i technicznej, podała spółka. W pierwszej kolejności czynności te dotyczyć będą trzech wybranych nieruchomości.

"Zarząd wskazuje, iż w według jego wstępnych zamiarów, w przypadku przeprowadzenia transakcji środki pozyskane ze zbycia aktywów byłyby przeznaczone w pierwszej kolejności na istotne zmniejszenie salda zobowiązań spółki (w tym, w szczególności zobowiązań handlowych i kredytowych), a dalsza kwota pozostała do dyspozycji spółki mogłaby być przeznaczona na częściową realizację programu skupu akcji własnych, o którego wdrożeniu spółka informowała [...], co zagwarantuje odpowiedni poziom bieżącej płynności spółki" - czytamy w komunikacie.

Zamiar badania warunków, możliwości i celowości zbycia aktywów uzyskał wstępną pozytywną ocenę rady nadzorczej z zastrzeżeniem, iż definitywnej oceny celowości transakcji rada dokona w oparciu o dane i informacje pozyskane w toku procesu, podano także.

"W toku prowadzonej analizy zarząd spółki zamierza w szczególności, zawrzeć umowy związane z korzystaniem z usług wyspecjalizowanych i uznanych doradców mających wspomóc zarząd w procesie analizy dotyczącej zbycia aktywów (jak i w przygotowaniu i w przeprowadzeniu transakcji, o ile zostanie podjęta decyzja o jej przeprowadzeniu), oraz podjąć rozmowy z interesariuszami, jak i potencjalnymi kontrahentami zainteresowanymi przeprowadzeniem transakcji" - czytamy dalej.

Libet przypomina, iż według swoich danych sumaryczna wartość nieruchomości (własność/użytkowanie wieczyste) i ruchomości (własność) spółki oraz spółek zależnych spółki na miesiąc lipiec 2018 roku wynosi 314 991 000 zł, a od daty dokonania wycen stan składników majątku trwałego nie uległ istotnej zmianie. Zgodnie z raportem okresowym za III kwartał 2018 roku, opublikowanym 29 listopada 2018 roku, saldo zadłużenia bankowego spółki wynosi na dzień 93 506 038 zł, podano także.

"W ocenie zarządu spółki, spłata (w tym, w szczególności przedterminowa spłata) istotnej części zobowiązań kredytowych spółki i istotne obniżenie salda tych zobowiązań, winna pozwolić spółce w szczególności, na istotne ograniczenie zakresu i przedmiotu zabezpieczeń rzeczowych (hipotecznych) udzielonych bankom na zabezpieczenie kredytów, w tym na zwolnienie części takich zabezpieczeń nadto w perspektywie, winna umożliwić istotną zmianę warunków i formy dłużnego finansowania spółki, zapewniając niezbędną elastyczność w zmieniających się warunkach rynkowych, co w konsekwencji winno pozwolić na wygospodarowanie środków na znaczącą poprawę sytuacji płynnościowej spółki oraz środków z przeznaczeniem na rozwój produktów i modernizacje wykorzystywanej infrastruktury technicznej" - podsumowano.

Zarząd zastrzega, iż szczegółowe zbadanie możliwości, warunków i celowości ewentualnych transakcji nie ogranicza zakresu opcji strategicznych spółki rozważanych bądź możliwych do przeprowadzenia w ramach prowadzonego przez zarząd programu przeglądu opcji strategicznych, a proces ten jest i będzie kontynuowany w niezmienionym zakresie.

Libet to największy producent kostki brukowej w Polsce oraz lider rynku produktów premium. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.


ISBnews

 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda