Prospekt emisyjny Harper Hygienics SA zatwierdzony

01.04.2012 20:10  Wiadomości giełdowe
Prospekt emisyjny Harper Hygienics SA zatwierdzony Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez HARPER Hygienics SA (dokument ofertowy i dokument podsumowujący składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 marca 2012 r. na prospekt emisyjny sporządzony w formie zestawu dokumentów) w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D oraz praw do akcji serii D.

Oferującym jest Trigon Dom Maklerski. 

Komisja Nadzoru Finansowego

es


Notowania HARPER
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com
gielda