Sąd ogłosił upadłość Elektrimu z możliwością układu

22.08.2007 09:06  Wiadomości giełdowe
Sąd ogłosił upadłość Elektrimu z możliwością układu

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych wydał we wtorek postanowienie o ogłoszeniu upadłości Elektrimu z możliwością zawarcia układu i ustanowił zarząd własny upadłego Elektrimu nad całością jego majątku, podała spółka w komunikacie.

Jednocześnie sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Tomasza Solaka oraz nadzorcę sądowego w osobie Józefa Syski.

"Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym" - głosi komunikat.

Komitet Obligatariuszy Elektrimu, po konsultacjach z prawnikami, uważa że wniosek o upadłość Elektrimu ogłosił wcześniej, że według niego może być najlepszym sposobem, żeby rozwiązać spór firmy z jej wierzycielami.

Na początku lipca powiernik przekazał obligatariuszom Elektrimu 504 mln euro (z 525 mln euro, które firma wpłaciła na jego konto w październiku zeszłego roku), wynikających z obligacji firmy. Różnica wynika z potrącenia kosztów powiernika i kosztów sądowych.

Komitet chce od Elektrimu kolejnych płatności, w wysokości co najmniej 30 mln euro, tak aby pokryć w pełni należności wynikające z umowy powierniczej, w tym koszty postępowania przed angielskim High Court. Oprócz tego obligatariusze chcą jeszcze wyegzekwować od Elektrimu tzw. płatność końcową - czyli 25% nadwyżki majątku Elektrimu ponad kwotę 160 mln euro. Według nich jest to integralna część obligacji należna w zamian za zrzeczenie się zamienności na akcje, niskie odsetki i rozłożenie spłaty w czasie.

Zarząd Elektrimu deklarował, że dzięki wnioskowi o upadłość uregulowanie stosunków z obligatariuszami, Vivendi i innymi wierzycielami nastąpi pod kontrolą sądu. Zarząd Elektrimu już dwukrotnie w historii (w 2002 i 2006 r.) składał wniosek o upadłość i za każdym razem wycofywał się z niego.

Elektrim miał w II kwartale miał 387,43 mln zł zysku netto wobec 116,45 mln zł straty rok wcześniej.

ISB


Notowania Elektrim
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda