Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K

21.03.2019 10:32  Wyniki spółek
Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali m.in. o emisji akcji serii K Akcjonariusze Gino Rossi zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 0,5 zł z 1 zł oraz o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję 120,5 mln akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości nominalnej akcji spółki, co pozwoli dostosować wartość nominalną akcji spółki do aktualnej wartości rynkowej akcji spółki i umożliwi spółce restrukturyzację jej zadłużenia w drodze emisji nowych akcji w zamian za wkład pieniężny w postaci potrącenia części wierzytelności CCC S.A. lub CCC.eu sp. z o.o. lub CCC SHOES & BAGS sp. z o.o. wobec spółki lub wpłaty gotówkowej" - czytamy w uchwale.

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest ponadto pokrycie straty bilansowej spółki, co umożliwi restrukturyzację spółki, podkreślono. 


"Nadzwyczajne walne zgromadzenie postanawia przeznaczyć całą kwotę uzyskaną z obniżenia kapitału zakładowego, tj. 25 166 547,5 zł na pokrycie straty bilansowej spółki" - czytamy dalej.

Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego akcjonariusze podjęli decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 65 250 000 zł - z kwoty kapitału zakładowego obniżonego, tj. z kwoty 25 166 547,5 zł do kwoty 85 416 547,5 zł.

"Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez emisję 120 500 000 akcji zwykłych imiennych serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł każda" - podano w uchwale.

Akcje serii K będą akcjami zwykłymi, imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje ani ograniczenia.

"Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów. Oferty objęcia akcji serii K zostaną skierowane do CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach lub CCC.eu sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach lub CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach" - wskazano także.

Cena emisyjna akcji serii K jest równa wartości nominalnej akcji spółki ustalonej w wyniku obniżenia kapitału, tj. 0,50 zł za jedną akcję serii K.

Zobacz także: Gino Rossi i CCC mają umowę organizacyjną dot. współpracy strategicznej

Akcjonariusze podjęli także decyzję odwołaniu ze składu rady nadzorczej spółki: Jana Pilcha, Krzysztofa Bajołek,Izabellę Jędrzejewską -Gołąb, Katarzynę Klusa, a na ich miejsce powołano: Mariolę Franus-Brankiewicz, Marcina Szyguła, Eryka Karskiego i Piotra Miednika.  

Gino Rossi zarządza markami modowymi: Gino Rossi i Simple Creative Products. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2006 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Recepta na optymalny portfel konserwatywny oraz agresywny na najbliższe pół roku   STARFUNDS PRZEŚWIETLA FUNDUSZE: TFI PZU SA
 

Notowania GINOROSSI
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda