Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018

30.05.2019 15:07  Wyniki spółek
Akcjonariusze JSW zdecydują 26 VI o wypłacie 1,71 zł dywidendy na akcję za 2018 Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydują o przeznaczeniu 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 1,71 zł za akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie JSW S.A. [...] postanawia:

I. Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku w kwocie 1 418 629 884,95 zł przeznaczyć na:

1. wypłatę dywidendy w kwocie 1,71 zł na akcję, co stanowi 200 773 829,16 zł

2. pokrycie straty netto powstałej w 'Innych całkowitych dochodach' w kwocie 53 410 512 zł

3. pokrycie straty netto powstałej na dzień pierwszego zastosowania MSSF 9 'Instrumenty finansowe' w kwocie 1 508 687,74 zł

4. kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie programu inwestycyjnego JSW S.A. 1 162 936 856,05 zł" - czytamy w projekcie uchwały. 

Zobacz także: JSW podtrzymuje plan zwiększenia produkcji węgla o kilka procent w br.

Na dzień dywidendy zaproponowano 27 sierpnia, a na termin wypłaty dywidendy 10 września br.

W czerwcu 2018 r. akcjonariusze JSW zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r.

JSW odnotowała 1 737,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 2 538,9 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 418,6 mln zł wobec 2 422,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

ISBnews

  Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Jak budować portfel inwestycyjny na lata? Przegląd różnych klas aktywów   Bloober Team SA, Piotr Babieno - Prezes Zarządu, #315 ZE SPÓŁEK
 

Notowania JSW
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda