ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku

11.05.2018 13:22  Wyniki spółek
ArcelorMittal opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2018 roku  ArcelorMittal, wiodący na świecie koncern stalowo-wydobywczy, ogłosił dzisiaj wyniki za pierwszy kwartał 2018 roku.

BHP: wskaźnik częstotliwości wypadków z przerwą w pracy (LTIF) wyniósł w pierwszym kwartale 0,62 wobec wartości 0,87 w czwartym kwartale 2017 r. oraz wartości 0,80 w pierwszym kwartale 2017 roku

Zysk operacyjny wzrósł w pierwszym kwartale do 1,6 mld USD wobec 1,2 mld USD w czwartym kwartale 2017 roku. W ujęciu rok do roku wartość zysku operacyjnego pozostała na porównywalnym poziomie.

Wskaźnik EBITDA za pierwszy kwartał 2018 r. wyniósł 2,5 mld USD, co stanowi wzrost o 17,3% wobec wartości 2,1 mld USD odnotowanej w czwartym kwartale 2017 r. Wyższa wartość wskaźnika EBITDA stanowi przede wszystkim odzwierciedlenie wyższych średnich cen sprzedaży stali (+8,2%) oraz wyższych cen referencyjnych rudy żelaza (+13,6%); W ujęciu rok do roku odnotowano wzrost wskaźnika EBITDA o 12,6%

Zysk netto w pierwszym kwartale 2018 r. wyniósł 1,2 mld USD wobec wartości 1,0 mld USD osiągniętej zarówno w czwartym kwartale 2017 r. oraz pierwszym kwartale 2017 r.

Wysyłka stali osiągnęła w pierwszym kwartale poziom 21,3 mln ton, co stanowi wzrost o 1,7% w porównaniu do czwartego kwartału 2017 r. oraz wzrost o 1,4% w porównaniu do pierwszego kwartału 2017 r.

Wysyłka rudy żelaza wyniosła w pierwszym kwartale 13,8 mln ton (wzrost o 3,6% rok do roku), z czego 9,1 mln ton wysłano po cenach rynkowych (wzrost o 5,5% rok do roku).

Zadłużenie brutto na dzień 31 marca 2018 r. wyniosło 13,4 mld USD. Zadłużenie netto wzrosło na dzień 31 marca 2018 r. do poziomu 11,1 mld USD wobec wartości 10,1 mld USD odnotowanej w dniu 31 grudnia 2018 r. Wzrost spowodowany jest inwestycjami w kapitał obrotowy (1,9 mld USD), wykupem akcji (0,2 mld USD) oraz niekorzystnym wpływem kursów walutowych (0,2 mld USD); poziom zadłużenia netto jest niższy o 1,0 mld USD w porównaniu do stanu na dzień 31 marca 2017 r.


Komentarz Lakshmiego N. Mittala, prezesa i dyrektora generalnego ArcelorMittal:


“W 2018 roku w dalszym ciągu obserwujemy poprawę warunków na globalnym rynku stali, co przyczyniło się do zadowalających wyników finansowych Spółki za pierwszy kwartał. Wskaźnik EBITDA wzrósł o 13% w ujęciu rok do roku, osiągając wartość 2,5 mld USD, podczas gdy zysk netto wzrósł o 19% do poziomu 1,2 mld USD. Perspektywy na pozostałą część roku 2018 ulegają poprawie wraz z upływem kolejnych miesięcy. Rosnący popyt oraz zmieniająca się struktura podaży powodują wzrost wskaźników wykorzystania mocy produkcyjnych oraz przyczyniają się do zadowalającego poziomu marż w globalnym handlu stalą. W obliczu poprawiających się warunków rynkowych w dalszym ciągu koncentrujemy się na usprawnieniach strukturalnych poprzez realizację strategicznego Planu Działań 2020 oraz konsekwentne inwestowanie w aktywa, które będą w stanie zwiększyć nasze zyski. Komisja Europejska wyraziła zgodę na przejęcie przez Spółkę huty Ilva i spodziewamy się, że transakcja ta zostanie sfinalizowana przed końcem drugiego kwartału 2018 r.”ArcelorMittal Poland


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda