BDM: Budimex Raport Analityczny "Redukuj"

15.05.2018 09:21  Wyniki spółek
Raportowane wyniki Budimexu za 1Q’18 były mniej więcej zgodne z konsensusem i naszymi oczekiwaniami. Spółka wypracowała 63 mln PLN zysku netto, przy oczekiwaniach w okolicy 65 mlnPLN. Zwracamy jednocześnie uwagę na kolejny raz mocno spadające (o 77 mln PLN w 1Q’18) saldo rezerw na straty (obecnie najniższe od 2Q’09 roku) oraz erozję marży brutto w deweloperce.

Na wyzwania po stronie kosztów nadal wskazuje także zarząd spółki (mocno podnosi obecnie problem braku realnej indeksacji cen). Mimo wysokiej dynamiki po stronie przychodów (rekordowy backlog), erozja marży w ujęciu r/r będzie naszym zdaniem widoczna także w kolejnych kwartałach 2018 roku (widzimy także ograniczone pole do poprawy marży vs 1Q’18), co implikować będzie presję na EBITDA oraz zysk netto. Po aktualizacji prognoz wyników ustalamy
cenę docelową na poziomie 171,3 PLN, utrzymując zalecenie Redukuj.
 
Wyniki 1Q’18 zostały opublikowane 27 kwietnia. Przychody wzrosły o 27% r/r, EBIT wyniósł 84 mln PLN (vs 110 mln PLN w 1Q’17), a zysk netto na 63 mln PLN (vs 85 mln PLN). Raportowane wyniki były mniej więcej zgodne z naszymi oczekiwaniami oraz konsensusem. Jednocześnie zwracamy uwagę na znaczący spadek salda rezerw na straty (o 77 mln PLN q/q), dodatnie saldo pozostałej działalności operacyjnej (+5 mln PLN) oraz słabszy niż rok temu cash flow operacyjny
 
W kolejnych kwartałach spółce może być trudno o poprawę wyników r/r poniżej linii przychodów (ewentualnie może to się zdarzyć w 2Q’18, jeśli wolumeny będą na tyle wysokie, by przykryć presję po stronie kosztowej). Zwracamy uwagę na wysoką bazę na poziomie marży w segmencie budowlanym (10% w 2Q’17, 11% w 3/4’17) oraz na wysokie prawdopodobieństwo, że 1Q’18 był najlepszy w 2018 roku pod względem przekazań mieszkań.

Więcej informacji w załączniku
 
Dom Maklerski BDM SA

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda