BDM: Trakcja Raport Analityczny "Redukuj"

15.05.2018 09:17  Wyniki spółek
Nasze wcześniejsze pozytywne nastawienie do walorów Trakcji okazało się przedwczesne i błędne. Spółka, mimo znaczącej wartości posiadanego majątku na tle konkurencji (Torpol, ZUE) kontynuuje pasmo rozczarowań, których dostarcza inwestorom na przestrzeni ostatnich miesięcy.

Po dodatnich, ale wspartych głównie przez rozwiązanie rezerw, wynikach 4Q’17, spółka pokazała bardzo słabe (wstępne) rezultaty za 1Q’18. Okres niskich marż może potrwać dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy, a dodatkowo w 2018 w naszej ocenie znacząco może wzrosnąć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (z jednej strony wzrost przychodów i wykorzystanie otrzymanych w 2017 roku zaliczek, z drugiej dalsza presja ze strony podwykonawców).

Obawiamy się, że spółka nie odzyska zbyt szybko zaufania inwestorów, tym bardziej, że tuż przed wynikami rozstanie ze spółką przyspieszył prezes zarządu (pierwotnie odejście planowano dopiero z końcem czerwca).
 
Dodatkowo słabe wyniki jednostek zależnych stawiają naszym zdaniem pod znakiem zapytania zasadność w dłuższym terminie obecnej wyceny bilansowej wartości firmy (377 mln PLN; z czego większość stanowi wartość z wyceny aktywów litewskich). Weryfikujemy nasze założenia finansowe, co skutkuje obniżeniem ceny docelowej do 3,50 PLN. Zmieniamy zalecenie z Kupuj na Redukuj.
 
Według wstępnych danych za 1Q’18 spółka wypracowała na poziomie skonsolidowanym 205 mln PLN przychodów oraz -22,5 mln PLN straty netto. Na poziomie jednostkowym było to odpowiednio 170 / -9,6 mln PLN. Pełny raport zostanie opublikowany 17 maja. Mimo, że na bazie sezonowości oraz trudnych warunków na rynku budowlanym oczekiwaliśmy, że spółka będzie mieć kilka mln PLN straty netto w 1Q’18, to zaprezentowane wyniki są zdecydowanie poniżej naszych oczekiwań oraz konsensusu rynkowego.

Bieżący backlog spółki charakteryzuje się słabą rentownością, dodatkowo nadal nie poprawia się sytuacja na Litwie (83% przychodów skonsolidowanych wypracowano na poziomie jednostkowym, czyli w Polsce). Spółka podała, że na stratę w 1Q’18 wpływ miały także koszty wejścia na rynek energetyki, powrót na rynek tramwajowy oraz przygotowanie do działalności na nowych rynkach zagranicznych (Trakcja od lat próbuje zaistnieć na Bałkanach, od podstaw rozwijana jest także spółka na Ukrainie).
 
Więcej informacji w załączniku
 
Dom Maklerski BDM SA
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda