Dwukrotny wzrost zysku netto Fabryki Konstrukcji Drewnianej w I półroczu 2018 r.

10.08.2018 09:47  Wyniki spółek
Dwukrotny wzrost zysku netto Fabryki Konstrukcji Drewnianej w I półroczu 2018 r.
Zgodnie z opublikowanymi skonsolidowanymi wynikami finansowymi Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. – lider w segmencie budowy magazynów soli oraz jeden ze znaczących producentów wielkogabarytowych konstrukcji drewnianych, notowany na rynku NewConnect – osiągnęła w I półroczu 2018 roku przychody na poziomie 14,48 mln zł, zysk operacyjny na poziomie 4,33 mln zł oraz zysk netto na poziomie 2,71 mln zł. Oznacza to, że zarówno przychody jak i zysk netto spółki wzrosły aż dwukrotnie w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku. 

Skonsolidowane wyniki finansowe spółki za I półrocze 2018 roku charakteryzują się bardzo wysoką dynamiką wzrostu. Przychody spółki wyniosły 14,48 mln zł co oznacza wzrost o ponad 100 proc. 
 
w porównaniu z analogicznym okresem w 2017 roku. Równie wysokie dynamiki wzrostu zostały odnotowane przy zysku operacyjnym oraz zysku netto. Wzrosły one kolejno o 113 proc. oraz o 100 proc. Wartość zysku operacyjnego na dzień 30 czerwca wyniosła 4,33 mln zł, a zysku netto 2,71 mln zł. EBITDA spółki w tym okresie wyniosła natomiast 5,07 mln zł i była wyższa aż o 68 proc. w porównaniu z I półroczem roku ubiegłego. 
 
- Śmiało mogę stwierdzić, że I półrocze tego roku było okresem rekordowym w historii naszej działalności. Po pierwsze osiągnęliśmy najwyższe w historii półroczne wyniki finansowe. Warto zwrócić uwagę nie tylko na to, że przychody oraz zysk netto wzrosły dwukrotnie w porównaniu z I półroczem zeszłego roku, ale również na fakt, że półroczne przychody są aż o 14 proc. wyższe niż przychody odnotowane przez Grupę FKD w całym 2016 roku.

Natomiast zysk netto odnotowany w I półroczu 2018 roku ponad dwukrotnie przewyższa ten, który osiągnęliśmy w całym 2016 roku. Wpływ na tak bardzo dobre wyniki miały przede wszystkim duże kontrakty, które realizujemy od II połowy zeszłego roku. Szczególnie istotny jest kontrakt dotyczący realizacji prac podwykonawczych przy rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku pod gminą Nadarzyn. Jest to największy kontrakt, który realizujemy, a jego wartość wynosi 11,7 mln zł brutto. Drugim bardzo istotnym czynnikiem było przejęcie spółki Drewex Sp. z o.o.

Dzięki przejęciu pozyskaliśmy nowe moce produkcyjne, bardzo kluczowe z perspektywy realizacji tak dużej ilości kontraktów. Przejęcie Drewexu pozwala nam również rozwinąć działalność w segmencie budowy domów jednorodzinnych czego efekty powinniśmy zobaczyć w kolejnych okresach. – skomentował Waldemar Zieliński, Prezes Zarządu Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A.
 
Pod koniec lutego spółka poinformowała o przejęciu 100% udziałów w spółce Drewex Sp. z o.o. zajmującej się przetwarzaniem drewna, produkcją galanterii ogrodowej oraz realizacją projektów  z zakresu budowy jednorodzinnych domów szkieletowych. Dzięki przejęciu FKD pozyskał nowoczesny zakład do produkcji drewna o mocach produkcyjnych 120 tys. m3 drewna w skali roku. Pozwoli to spółce dokonać optymalizacji kosztowej. II kwartał 2018 roku jest pierwszym okresem, w którym wyniki finansowe spółki Drewex Sp. z o.o. są w całości konsolidowane z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej FKD.
 
Według opublikowanego w marcu 2018 roku sprawozdania finansowego za 2017 rok Spółka osiągnęła w tym okresie skonsolidowane przychody na poziomie 18,89 mln zł, 6,07 mln zł EBITDA oraz zysk netto w wysokości 4,81 mln zł.
 
Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda