Dynamiczny wzrost przychodów i doskonałe perspektywy Eko Export na 2018 r.

24.10.2017 09:12  Wyniki spółek
Dynamiczny wzrost przychodów i doskonałe perspektywy Eko Export na 2018 r. Eko Eksport S.A. – notowany na GPW czołowy producent mikrosfery w Europie – podpisał list intencyjny z liderem japońskiego rynku dystrybucji mikrosfery, co otwiera polskiej Spółce potencjał powiększenia biznesu nawet o ok. 2500 ton mikrosfery rocznie (a więc o ok. 50 proc. wobec wyników w latach 2014-2016).

W poprzednich tygodniach firma podpisała kilka ważnych kontraktów na rok 2018 na dostawy do Europy Zachodniej oraz państw Skandynawii, których łączna wartość wynosi 22,8 mln zł i jest tym samym wyższa niż całkowite przychody Grupy wypracowywane w latach 2014­2016. Spółka szacuje przychody w III kw. na 7,6 mln zł, co oznacza wzrost o 52 proc. w skali roku. Jednocześnie Eko Export obserwuje wyraźny wzrost sprzedaży wysokomarżowych mikrosfer produkowanych wg indywidualnego zamówienia klienta.

We wtorek 24 października Eko Export poinformował o otrzymaniu listu intencyjnego podpisanego przez japońskiego partnera – lidera japońskiego rynku dystrybucji mikrosfery obsługującego między innymi klientów z branży metalurgicznej, budowlanej oraz farb i powłok. Podpisanie listu poprzedzone było wizytą w siedzibie Eko Exportu, podczas której zaprezentowana została technologia Eko Export oraz miały miejsce rozmowy dotyczące współpracy handlowej, technicznej i marketingowej.

Ze względu na wysokie wymagania jakościowe japońskiego rynku mikrosfer partner wyraził szczególne zainteresowanie technologią DMC (ang. Direct Microsphere Collection) opracowaną i wdrożoną przez Eko Export. Współpraca z tak uznanym podmiotem japońskim otwiera Spółce potencjał powiększenia biznesu nawet o ok. 2500 ton mikrosfery rocznie (a więc o ok. 50 proc. wobec średniej z lat 2014-2016 na poziomie ok. 4800 ton), głównie wysokomarżowych produktów na indywidualne zamówienie.

- Podpisany list intencyjny stanowi potwierdzenie obustronnej woli wypracowania długoterminowego modelu współpracy handlowej. Jednym z wyzwań stojących przed przemysłem japońskim jest niepewność dostaw mikrosfery ze źródeł chińskich i indyjskich. Dodatkowo długofalowa polityka Chin i Indii nakłada na producentów mikrosfery wysokie obostrzenia związane z ochroną środowiska. Eko Export zidentyfikował możliwość wystąpienia tych zjawisk i od wielu lat stawia nacisk na strategię stabilnych cen, dużej dostępności towaru oraz zaawansowanej, przyjaznej dla środowiska technologii pozyskiwania mikrosfery. Powstałe okoliczności spowodowały skokową poprawę pozycji konkurencyjnej Eko Export – tłumaczy Zbigniew Bokun, założyciel, istotny akcjonariusz i dyrektor ds. rozwoju Eko Export S.A.

W ostatnich tygodniach śląska spółka informowała o podpisaniu trzech umów dostaw mikrosfery na 2018 r. o łącznej wartości 24,9 mln zł. Wartość wyłącznie tych zamówień przewyższa przychody osiągane przez Eko Export w latach 2014-2016 (wynosiły one odpowiednio 22,3; 20,4 i 20,4 mln zł). Podpisane kontrakty dot. dostaw mikrosfery do odbiorców w Niemczech oraz krajach skandynawskich. Firma spodziewa się kolejnych istotnych zamówień w nadchodzących okresach.

- Dzięki opracowanym innowacyjnym metodom produkcji oraz licznym technologicznym przewagom konkurencyjnym obserwujemy zwiększone zainteresowanie naszymi produktami. Prowadzimy rozmowy z kolejnymi kontrahentami, którzy są zainteresowani rozpoczęciem dostaw naszych produktów w drugiej połowie przyszłego roku. Spodziewamy się, że w kolejnych miesiącach podpiszemy kolejne ciekawe kontrakty – zapowiada Zbigniew Bokun.

W ostatnich dniach Spółka poinformowała o zamiarze pozyskania 3 mln zł w drodze emisji rocznych obligacji. Wraz z generowaną przez Eko Export gotówką, pozyskane środki mają posłużyć do finansowania kapitału obrotowego oraz zakupu i przetworzenia mikrosfery na potrzeby obsługi pozyskanych kontraktów.

W połowie października Eko Export podał szacunkowe przychody za III kw. 2017 r. Spółka spodziewa się obrotów na poziomie 7,56 mln zł, co oznacza wzrost wobec analogicznego okresu rok wcześniej o 52 proc. Jednocześnie wyraźnie wzrósł w przychodach udział wysokomarżowych produktów na miarę – podczas gdy w pierwszej połowie br. wynosił on 24 proc., w trzecim kwartale wzrósł do 35 proc.


EKO EXPORT S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda