Dywidenda Citi Handlowy

04.03.2014 18:24  Wyniki spółek
Dywidenda Citi Handlowy Zarząd Citi HANDLOWY podjął uchwałę w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2013 rok. Dywidenda o charakterze pieniężnym na jedną akcję zwykłą wynosić będzie 7 złotych 15 groszy.

Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy na poziomie 99,9% jednostkowego zysku netto i tym samym akcjonariusze banku mogą liczyć na jedną z najwyższych stóp dywidendy na rynku akcji w sektorze bankowym. Zarząd banku zaproponował przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 934 216 140,00 zł.

Rekomendacja jaką dzisiaj Zarząd przedstawił potwierdza skuteczność realizacji naszej strategii, w której postawiliśmy na efektywność, powiedział prezes Citi Handlowy Sławomir S. Sikora.  Bank konsekwentnie od wejścia na GPW wypłaca swoim akcjonariusz dywidendę. To rekordowy poziom dywidendy Citi Handlowy w okresie po 2008 roku.

Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 7 lipca 2014  roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 29 sierpnia 2014 roku. W opinii Zarządu Banku powyższa decyzja w sprawie podziału zysku za 2013 rok jest uzasadniona zarówno dobrą sytuacją kapitałową, jak i płynnościową Banku. Jednocześnie Bank spełnia wszystkie kryteria wskazane w „Stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych”. Propozycja ta zostanie przedłożona Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia i oceny, a następnie Walnemu Zgromadzeniu, w celu podjęcia uchwały

Citi Handlowy

kk

Notowania HANDLOWY
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda