ED invest S.A. kończy 2012 r. na plusie

15.03.2013 14:36  Wyniki spółek
ED invest S.A. kończy 2012 r. na plusie
W 2012 roku ED invest S.A. osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 833 tys. zł. Spółka ostatecznie zakończyła przedłużające się i powodujące opóźnienie procedury związane z uruchomieniem realizacji Osiedli Jugosłowiańska oraz Wilga. W obu przypadkach spółka dysponuje pozwoleniem na budowę.

W ub. roku przychody ze sprzedaży wyniosły 21 705 tys. zł wobec 45 224 tys. zł w 2011 r. Zysk netto za 2012 r. osiągnął wartość 833 tys. zł wobec 9 098 tys. zł w roku poprzednim.

Na uzyskany wynik finansowy krytyczny wpływ miało opóźnienie zw. z przedłużającą się procedurą administracyjno-prawną zw. z realizacją zaplanowanych inwestycji mieszkaniowych. W wyniku podjętych przez ED invest S.A. w tym zakresie działań, w grudniu ub. r. spółka uzyskała pozwolenia na budowę Osiedla Wilga a w styczniu 2013 r. Osiedla Jugosłowiańska, dla którego decyzja wymaga jeszcze uprawomocnienia. Potwierdzeniem stabilnej długookresowej kondycji spółki jest opublikowana w ub. r. prognoza wyników finansowych na lata 2013 i 2014, która zakłada zysk EBIT kolejno na poziomie 9,6 mln zł i 14,7 mln zł. A kolejnym potwierdzeniem korzystnej sytuacji w spółce jest dokonana w ub r. spłata jedynego posiadanego kredytu oraz perspektywa podejmowania kolejnych, nowych projektów inwestycyjnych.

- Miniony rok był jednym z trudniejszych dla gospodarki oraz dla branży budowlano-deweloperskiej. Złożyło się na to wiele czynników. Po pierwsze w 2012 r. zauważalne były już pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego, co w połączeniu z coraz bardziej restrykcyjną polityką kredytową doprowadziło do ograniczenia popytu na rynku mieszkaniowym. Coraz więcej osób zainteresowanych zakupem mieszkania musiało odłożyć realizację swoich planów na przyszłość lub całkowicie z niej zrezygnować – mówi Zofia Egierska, prezes ED invest S.A. - W tej trudnej i złożonej sytuacji spółka musiała dodatkowo zmierzyć się ze złożonością niezależnych, zewnętrznych czynników związanych z przesunięciem terminu rozpoczęcia prac przy dwóch, zaplanowanych inwestycjach, tj. osiedlach Wilga oraz przy ul. Jugosłowiańskiej. Przyczyna administracyjna zw. ze skomplikowaną i nieuregulowaną wcześniej sytuacją prawną działek została usunięta a procedura zw. z rozpoczęciem inwestycji uruchomiona. Rok 2013 będzie czasem realizacji ww. inwestycji wg przyjętego harmonogramu uzależnionego od potencjalnego popytu. Pierwszą z nich planujemy rozpocząć jeszcze w I kwartale a drugą w dalszej części roku. Zarząd spółki jest przekonany, że dalsza perspektywa zaplanowanych prac przy osiedlu Wilga oraz przy ul. Jusłowiańskiej będzie atrakcyjna dla inwestorów – dodała Zofia Egierska.

W 2012 r. ED invest S.A. otrzymała liczne, obiektywne dowody uznania. Spółka została laureatem tytułu „JAKOŚĆ ROKU” 2012 - największego konkursu projakościowego w Polsce, którego organizatorem jest Redakcja Biznes Raport Dziennika Gazety Prawnej. Zostaliśmy wyróżnieni i docenieni za wysokie standardy działalności. Ponadto w 2012 r. realizowany przez spółkę ED invest S.A. projekt osiedla WILGA VII został wyróżniony godłem „INWESTYCJA Roku 2011” a sama spółka została wyróżniona godłem „DEWELOPER – Firma Roku 2011”.

ED invest SA

kk


Notowania EDINVEST
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda