Enea miała 686,74 mln zł zysku netto, 2348,3 mln zł EBITDA w 2018 r.

21.03.2019 08:12  Wyniki spółek
Enea miała 686,74 mln zł zysku netto, 2348,3 mln zł EBITDA w 2018 r. ENEA odnotowała 686,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 070,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto ogółem wyniósł 719,25 mln zł wobec 1 164,9 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 1 037,09 mln zł wobec 1 487,73 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2 348,3 mln zł wobec 2 683,5 mln zł rok wcześniej. 

"Najwyższa EBITDA osiągnięta została w obszarze Dystrybucji, 1 111 mln zł, głównie w wyniku wzrostu wolumenu sprzedaży usług dystrybucji oraz wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Obszar Obrotu przyniósł EBITDA na poziomie -76 mln zł. Wyższe koszty zakupu energii i obowiązków ekologicznych (głównie obowiązek zielony) w obrocie detalicznym, a także wzrost ceny uprawnień do emisji CO2 w obrocie hurtowym przyczyniły się do spadku EBITDA w tym segmencie (spadek r/r o 254 mln zł). 

 
Ponadto wynik ten uwzględnia zawiązanie rezerwy w wysokości 79 mln zł w związku z Ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 470 mln zł, co oznacza spadek r/r o 33,7% (tj. o 239 mln zł). Segment ten pozostaje pod presją: zdarzeń z 1Q 2018 i 4Q 2018 (problemy geologiczno-hydrologiczne), w związku z czym sprzedaż węgla handlowego osiągnęła wielkości niższe niż w roku poprzednim, wzrostu kosztów produkcji (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów) oraz zwiększonych prac przygotowawczych, mających na celu zwiększenie poziomu produkcji w kolejnych latach" - czytamy w raporcie.

W segmencie Wytwarzania odnotowano największy przyrost EBITDA, r/r wzrost o 133 mln zł (+18,1%). Wzrost ilości wyprodukowanej energii elektrycznej nie zrównoważył negatywnego wpływu wzrostu kosztów zmiennych w tym obszarze. Na wielkość produkcji energii wpływ miały równoważące się czynniki - lepsza dyspozycyjność Elektrowni Połaniec oraz poprawiające się z kwartału na kwartał wykorzystanie potencjału Bloku 11 w Enea Wytwarzanie, przy jednoczesnym wydłużeniu postojów modernizacyjnych bloków nr 9 i 10 w tej spółce, związanych również z dostosowaniem jednostek wytwórczych do konkluzji BAT" - wymieniono w raporcie.

Zobacz także: Enea ograniczy zaangażowanie w niektóre projekty sponsoringowe i promocyjne

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12 672,77 mln zł w 2018 r. wobec 11 405,69 mln zł rok wcześniej.

"Miniony rok charakteryzował się wysoką dynamiką zmian rynkowych i regulacyjnych w otoczeniu GK Enea. Rekordowy wzrost ceny uprawnień do emisji CO2, rosnące koszty paliwa i transportu, a także nowe regulacje dla rynku energii, to tylko kilka z czynników, których wpływ spowodował, że firmy z sektora elektroenergetycznego, w tym Grupa Enea, musiały sprostać nowym wyzwaniom i dostosować się do nich, szczególnie w obszarze wytwarzania i obrotu. W tym wymagającym otoczeniu Grupa wypracowała w 2018 r. przychody na poziomie 12,7 mld zł, czyli ponad 11% więcej niż w 2017 r. Konsekwentna realizacja strategii rozwoju pozwala nam osiągać coraz lepsze parametry operacyjne. Grupa Enea w 2018 r. wytworzyła o 5,5 TWh, tj. o 26,4% r/r energii elektrycznej więcej niż przed rokiem. W omawianym okresie nastąpił też istotny wzrost łącznego wolumenu sprzedaży o ponad 2,5 TWh, tj. o 13,4%, wygenerowany przede wszystkim na sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom biznesowym. Wzrost zanotowaliśmy również w sprzedaży usług dystrybucji odbiorcom końcowym, która r/r wzrosła o 618 GWh, czyli o 3,2%" - napisał prezes Mirosław Kowalik w liście do akcjonariuszy.

Wskaźnik dług netto/EBITDA pozostaje na bezpiecznym poziomie 2,4. [...] W roku 2018 przeznaczyliśmy na inwestycje ponad 2,3 mld zł, dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 727,14 mln zł wobec 1 813,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Recepta na optymalny portfel konserwatywny oraz agresywny na najbliższe pół roku   STARFUNDS PRZEŚWIETLA FUNDUSZE: TFI PZU SA
 

Notowania ENEA
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda