Ferrum miało wstępnie ok. 5,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018

23.04.2019 07:58  Wyniki spółek
Ferrum miało wstępnie ok. 5,53 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2018 Ferrum miało wstępnie 353,17 mln zł przychodów i ok. 5,53 mln zł straty netto na poziomie skonsolidowanym w 2018 r., podała spółka.

"Jednostkowe przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2018 roku około 276 376 tys. zł i były około 30 339 tys. zł wyższe od przychodów roku poprzedniego. Różnica ta wynika przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży produktów o około 50 813 tys. zł, na co bezpośredni wpływ miało m.in. uruchomienie w II kwartale 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych ('linia produkcyjna').

Ponadto wynik emitenta za rok 2018 na poziomie zysku brutto ze sprzedaży był wyższy o około 11 591 tys. zł, a rentowność ze sprzedaży produktów na tym poziomie wzrosła o około 4,3 pkt proc. w stosunku do analogicznego roku ubiegłego. Jednocześnie w minionym roku obrotowym emitent odnotował stratę z działalności operacyjnej na poziomie około 5 897 tys. zł i stratę netto około 13 631 tys. zł. Wpływ na wynik netto miały przede wszystkim koszty związane z finansowaniem zewnętrznym" - czytamy w komunikacie.

Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2018 roku około 353 171 tys. zł i były o około 47 414 tys. zł wyższe od przychodów roku poprzedniego.

"Jednocześnie grupa kapitałowa Ferrum odnotowała w minionym roku obrotowym zysk z działalności operacyjnej na poziomie około 5 418 tys. zł. Wyższy skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wynikał m. in. z poprawy wyniku i marży na sprzedaży brutto zarówno u emitenta jak i spółek zależnych za rok 2018 w stosunku do roku poprzedniego. Na poziomie wyniku netto grupa kapitałowa odnotowała w roku 2018 stratę netto około 5 533 tys. zł w miejsce straty w kwocie 46 857 tys. zł za rok ubiegły" - czytamy dalej.

Zobacz także: ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

Porównując wyniki netto spółki i grupy kapitałowej bez uwzględnienia przeszacowania nieruchomości inwestycyjnej emitenta wynik za 2018 był na poziomie jednostkowym wyższy od wyniku za rok 2017 o około 20 162 tys. zł, a na poziomie skonsolidowanym wyższy o około 25 964 tys. zł, zaznaczono w informacji.

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez spółkę i grupę kapitałową Ferrum w roku obrotowym 2018 zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 26 kwietnia 2019 r., podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

ISBnews

Obejrzyj koniecznie materiały wideo od inwestorzy.tv:
 
Branża windykacyjna Okiem ANALITYKA #41, Wojciech Bartosik   Popytowe podejście do innowacji
 

Notowania Ferrum
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda