GK Pragma Inkaso zwiększyła wartość pozyskanych wierzytelności

15.11.2013 20:27  Wyniki spółek
GK Pragma Inkaso zwiększyła wartość pozyskanych wierzytelności Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso w III kwartale 2013 br. osiągnęła 111,6 mln zł przychodów ze sprzedaży brutto, co w porównaniu z wartością wypracowaną w analogicznym okresie roku ubiegłego, tj. 84,7 mln zł, oznacza wzrost o 32%. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły 8,8 mln zł. Zwiększyła się również łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności do kwoty 152 mln zł.

GK Pragma Inkaso opublikowała raport finansowy za III kwartał br. W raportowanym okresie przychody ze sprzedaży brutto wzrosły w stosunku do III kwartału 2012 r. o 32% do wartości 111,6 mln zł. Z uzyskanej kwoty największy udział, bo aż 88%, przypadł usłudze faktoringu, która wygenerowała aż 98,5 mln zł przychodów ze sprzedaży brutto, gdzie dla porównania w analogicznym okresie roku ubiegłego przychody z tego tytułu wyniosły niespełna 68 mln zł.

Z kolei przychody ze sprzedaży netto całej Grupy zostały wypracowane do poziomu 8,85 mln zł, gdzie faktoring wygenerował 41% tej wartości (3,64 mln zł). Kolejne miejsca w strukturze przychodów ze sprzedaży netto zajęły usługi finansowania (32%) oraz windykacji na zlecenie (18%). Zysk z działalności operacyjnej GK Pragma Inkaso osiągnął 4,4 mln zł, zysk brutto 2,23 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej – 1,73 mln zł.„Grupa generuje systematycznie przychody i przepływy pieniężne z czterech różnych linii biznesowych, a w najbliższym czasie dołączy do nich piąta w postaci nabywania i windykacji portfeli bankowych przez Pragma 1 FIZ Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, którego właścicielem i serwiserem będzie Pragma Inkaso S.A. Nowa działalność Grupy będzie realizowana bez zwiększania kosztów stałych, w oparciu o już posiadane struktury windykacyjne i prawne, z wykorzystaniem posiadanych przez Grupę kompetencji i doświadczeń.” – mówi Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Na przestrzeni trzech kwartałów cała Grupa również osiągnęła wzrost r/r przychodów ze sprzedaży brutto – uzyskana kwota 287,8 mln zł jest o 4 % wyższa od wygenerowanej w okresie od stycznia do września zeszłego roku. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły po trzech kwartałach 24,35 mln zł,  zysk z działalności operacyjnej osiągnął wartość 10,2 mln zł, a zyski brutto i netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej odpowiednio 4,4 i 4,17 mln zł .

W III kwartale br. łączna wartość pozyskanych przez Grupę wierzytelności osiągnęła poziom 152 mln zł, z czego najwięcej, bo aż 124, 5 mln zł, wygenerowały usługi faktoringu, finansowania oraz pożyczek, wzrastając wobec III kwartału zeszłego roku o 29%. Największą dynamiką wzrostu może natomiast pochwalić się usługa kupna wierzytelności, która zamknęła się w kwocie 8,5 mln zł wobec 4,5 mln zł uzyskanych rok wcześniej, co oznacza wzrost aż o 88%.*Wysoka kwota kontraktacji w ramach usługi windykacji na zlecenie w III Q 2012 roku obejmowała pozyskany w/w kwartale duży pakiet trudnościągalnych wierzytelności.

Na koniec września br. Grupa  obsługiwała wierzytelności o łącznej wartości 381,5 mln zł (Pragma Inkaso 210,7 mln zł, Pragma Faktoring 95,9 mln zł, Pragma Collect 38,9 mln zł, Pragma Inwestycje Sp. z o.o. 35,9 mln zł), co oznacza wzrost o 28 % wobec wartości uzyskanej w analogicznym okresie roku ubiegłego. Większość portfela stanowi usługa faktoringu, finansowania i pożyczek, która na dzień 30 września br. wyniosła 176,3 mln zł. Wierzytelności przejęte w ramach usługi windykacji na zlecenie to portfel o wartości 167,2 mln zł. Usługa kupna wierzytelności stanowi najmniejszą pozycję w portfelu i na koniec III kwartału wynosiła 37,9 mln zł.

Spółka, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, dąży do dywersyfikacji przychodów oferując kompleksową usługę w zakresie szeroko rozumianego zarządzania B2B oraz finansowania działalności z segmentu MSP, co znajduje swoje odzwierciedlenie w liczbie pozyskiwanych klientów. W III kwartale tego roku cała Grupa pozyskała aż 132 nowych klientów (Pragma Inkaso – 66, Pragma Faktoring – 50, Pragma Collect -15, Pragma Inwestycje – 1), natomiast od początku roku cały portfel powiększył się już aż o 412 podmiotów.

PRAGMA INKASO S.A.

kk


Notowania PRAGMAINK
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda