Grodno poprawia sprzedaż i zyski w I kw. 2018/19

09.08.2018 12:49  Wyniki spółek
Grodno poprawia sprzedaż i zyski w I kw. 2018/19
Po udanym roku obrotowym 2017/18 Grodno dalej pnie się w górę. W I kw. zamkniętym 30 czerwca br., przychody Grupy wzrosły o 20% rdr, natomiast zysk netto był wyższy o 28% rdr.


 
Przychody rosną dzięki rozwojowi sieci sprzedaży i dobrej koniunkturze

Dane Grodna za I kw. potwierdziły wcześniejsze szacunki. Konsekwentna rozbudowa sieci sprzedaży oraz oferty dla realizatorów inwestycji budynkowych umożliwiła Grodnu wypracowanie rekordowego pod kątem sprzedaży I kw. W stosunku do I kw. ubiegłego roku obrotowego, Grupa urosła o 11 placówek i dziś liczy już 81 oddziałów działających w całej Polsce.
 
Na poprawę sprzedaży duży wpływ miała również utrzymująca się dobra koniunktura w branży budowlano-montażowej. Zgodnie z danymi GUS, w kwietniu br. rynek rósł o 19,7% rdr, w maju o 20,8% rdr, natomiast w czerwcu o 24,7% rdr.
 
- Za nami bardzo dobry kwartał. Na dynamikę sprzedaży duży wpływ miała rozbudowa grupy i konsolidacja danych naszych spółek zależnych. Sprzyjała nam również ogólnie dobra sytuacja gospodarcza, a w szczególności w branży budowlano-montażowej. Oczekujemy, że utrzymanie się koniunktury korzystnie wpłynie na sprzedaż Grupy Grodno w bieżącym roku obrotowym – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.
 
Dobre wyniki spółek zależnych
 
Choć jednostkowe wyniki Grodno S.A. kształtowały się poniżej wykazanych przed rokiem, na poziomie skonsolidowanym Grupa wykazała poprawę – zysk operacyjny wzrósł o 14% rdr, EBITDA o 17% rdr, natomiast zysk netto o 28% rdr. Jak wyjaśnia Zarząd był to rezultat udanej integracji oraz dobrych wyników podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy. 
 
- Wyniki należy analizować całościowo, pod kątem całej Grupy. Niższe rdr zyski na poziomie jednostkowym to efekt odseparowania działalności usługowo inżynieryjnej z Grodno S.A. do spółki zależnej Inegro. Ponadto na uwagę zasługują bardzo dobre wyniki naszych spółek Bargo oraz El-Corte, które dołączyły do Grupy w 2017 r. Potwierdzają, że Grodno ma duże kompetencje w konsolidacji rynku oraz budowaniu mocnej pozycji Grupy Kapitałowej – wyjaśnił Andrzej Jurczak.
 
Realizacja strategii i dalsze przejęcia

W perspektywie kolejnych kwartałów Grodno będzie kontynuować działania ujęte w przedstawionej rok temu strategii na lata 2017-2020. W myśl dokumentu, Grupa dąży do zapewnienia w pełni kompleksowej oferty dla klientów realizujących inwestycje budynkowe. Obok rozwoju oferty asortymentowej, Grodno dużą uwagę poświęca również najnowszym technologiom (automatyka budynkowa, przetwarzanie danych) oraz specjalistycznym usługom audytowym, projektowym i inżynieryjnym. Ponadto w Grupie dynamicznie rozwijane są internetowe kanały sprzedaży B2B i B2C, które do 2020 r. powinny generować 35% sprzedaży Grupy.
 
Kluczowym elementem strategii Grupy pozostaje również konsolidacja branży poprzez przejęcia mniejszych podmiotów. Grodno ma za sobą już 7 udanych akwizycji i integracji hurtowni elektrotechnicznych. W grudniu ubiegłego roku Zarząd podpisał list intencyjny w sprawie kolejnego, potencjalnie ósmego, przejęcia.
 
- Konsolidacja rynku i budowa kompetencji przez akwizycje to jeden z naszych strategicznych kierunków rozwoju. Mamy w tym obszarze duże doświadczenie, potrafimy skutecznie integrować nowe podmioty, uzyskując efekty synergii i dużą wartość dodaną dla całego biznesu. Stale monitorujemy rynek i jesteśmy gotowi na kolejne przejęcia – stwierdził Andrzej Jurczak, Prezes Grodno S.A.
 
Grodno S.A.
 

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda