Grupa BEST – spłaty wierzytelności po Q3 2018

16.10.2018 08:53  Wyniki spółek
Grupa BEST – spłaty wierzytelności po Q3 2018
Po trzech kwartałach 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 228 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 199 mln zł – czyli odpowiednio o 9% i 13% więcej niż po trzech kwartałach 2017 roku. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST sięgnęła 1 mld zł.

„Spłaty wierzytelności po trzech kwartałach tego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Obecnie przygotowujemy się na to, co czeka gospodarkę w kolejnych latach. Ekonomiści są zgodni, że będzie zwalniała. Jednym z efektów będzie pogorszenie jakości obsługi zobowiązań. Skuteczne dochodzenie należności sprawi, że konsekwencje dla całej gospodarki będą mniej dotkliwe. Konieczność rozwiązania problemu niespłacanych zobowiązań dostrzega na przykład Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, które przedstawiło pakiet rozwiązań mających przeciwdziałać zatorom płatniczym. Zgadzam się z kierunkiem tych działań.

My także jesteśmy częścią rozwiązania tego problemu. Dobrze funkcjonująca branża windykacyjna jest niezbędna dla gospodarki – domyka bowiem obieg finansowy. Odpowiedzialne firmy windykacyjne świadczą usługi w sposób transparenty, zgodny z prawem i zasadami etycznymi. Osoby, które lekkomyślnie zaciągają zobowiązania licząc na to, że unikną odpowiedzialności, powinny mieć świadomość, że kiedyś na pewno dostaną rachunek. A przepisy powinny to gwarantować. Największe podmioty branży windykacyjnej podlegają nadzorowi na trzech płaszczyznach - jako spółki giełdowe, przez działalność TFI i poprzez licencje, które uzyskują w KNF na obsługę funduszy sekurytyzacyjnych. Tych regulacji nie postrzegamy jako bariery. Powiem więcej – możemy poddać się bardziej restrykcyjnej kontroli. Ale pod warunkiem, że dostaniemy do ręki narzędzia umożliwiające na przykład sprawniejsze docieranie do dłużników” – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.
 
W pierwszym półroczu 2018 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 110,9 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 33,7 mln zł i wzrósł o 11% r/r. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 77,3 mln zł – co oznacza wzrost o 12%.
 
W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 281,6 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.
 
Grupa BEST

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda