Grupa BEST – wyniki finansowe 1H 2018

11.09.2018 09:05  Wyniki spółek
Grupa BEST – wyniki finansowe 1H 2018
Grupa BEST osiągnęła w pierwszej połowie 2018 roku skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 110,8 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 33,7 mln zł i wzrósł o 11% r/r. Skorygowana EBITDA gotówkowa wyniosła 77,3 mln zł – co oznacza wzrost o 12%. Wartość księgowa portfeli wierzytelności należnych Grupie BEST na koniec 1H 2018 roku wyniosła blisko 1 mld zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku poziom spłat wierzytelności wyniósł 146,6 mln zł, w tym należnych Grupie BEST 127,3 mln zł – czyli o odpowiednio 11% i 17% więcej niż w 1H 2017. Wartość księgowa portfeli wierzytelności zarządzanych przez Grupę BEST przekroczyła 1 mld zł.
 
„Od kilkunastu lat współtworzymy branżę windykacji w Polsce i wyznaczamy standardy, które – gdyby były stosowane powszechnie – podniosłyby poziom bezpieczeństwa uczestników rynku. BEST S.A. jest przykładem, że transparentne i etyczne działanie może być dochodowe. W naszej grupie kapitałowej nie wykonywaliśmy nierentownych operacji przenoszenia portfeli między funduszami.

Nie wszyscy uczestnicy rynku finansowego w Polsce stosowali analogiczne podejście. Poczucie bezkarności i przyzwolenie na wątpliwe prawnie zachowania doprowadziło do ich spektakularnych kłopotów. Straty ponoszą inwestorzy finansowi, profesjonalni i indywidualni. Cierpi zaufanie do całego rynku. Po wyeliminowaniu najbardziej „aktywnego” podmiotu rynek wierzytelności na nowo szuka konsensusu cenowego. Średnie ceny na rynku pierwotnym spadają, ale nie jest to trend jednoznaczny we wszystkich segmentach.

Na rynku wtórnym wszyscy oczekują na rozwój sytuacji w podmiocie, który jeszcze rok temu zbierał laury, a dzisiaj jego dalsze losy leżą w rękach wierzycieli. W BEST S.A. w pierwszej połowie roku powstrzymaliśmy się od dużych zakupów i skupiliśmy się na poprawieniu efektywności organizacji. Chcemy nieco zdelewarować firmę i sprawić, aby wzrost kosztów na koniec 2018 był istotnie mniejszy niż początkowo zakładaliśmy” – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes zarządu BEST S.A.
 
W 2017 roku Grupa BEST osiągnęła skonsolidowane przychody operacyjne na poziomie 198,6 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 55,1 mln zł. Pełna EBITDA gotówkowa wyniosła 186,8 mln zł. Grupa BEST zainwestowała łącznie ponad 300 mln zł w portfele wierzytelności o wartości nominalnej 2,6 mld zł. Poziom spłat wierzytelności wyniósł 282 mln zł, w tym 238,3 mln zł z wierzytelności należnych Grupie BEST.
 
BEST

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda