Grupa Kapitałowa BOWIM podała wyniki za III kwartał 2013r.

14.11.2013 21:14  Wyniki spółek
Grupa Kapitałowa BOWIM podała wyniki za III kwartał 2013r. Grupa BOWIM będąca  czołowym dystrybutorem na rynku wyrobów hutniczych opublikowała wyniki za III kwartał 2013 roku. W omawianym okresie osiągnęła skonsolidowane przychody netto na poziomie 565 mln PLN, wypracowując przy tym  zysk na działalności operacyjnej  w wysokości 3.55 mln PLN. Jednocześnie jednostkowe przychody netto ze sprzedaży Bowim S.A. ukształtowały się na poziomie 629 mln PLN.

„ Po trudnym I półroczu 2013 roku, III kwartał był pierwszym okresem br. w którym Grupa BOWIM wypracowała wyraźny zysk netto, który wyniósł 1,64 mln PLN. Pomimo licznych trudności z którymi spotyka się branża dystrybutorów wyrobów hutniczych m.in.: powolne ożywianie się gospodarki, ciągły brak zapowiadanych kluczowych inwestycji, ale przede wszystkim awersja do jakiegokolwiek ryzyka na rynku ubezpieczeniowym – nie przeszkodziło Grupie BOWIM w poprawie dotychczas osiąganej rentowności. Mam nadzieję , że ostatnie dane o coraz wyraźniejszym ożywieniu polskiej gospodarki, a także wzrost popytu na nasze wyroby  przyczynią się do dalszego stabilnego rozwoju GK BOWIM w kolejnych kwartałach, co spowoduje nie tylko dalszy wzrost przychodów i marż osiąganych przez spółki Grupy, ale przede wszystkim zauważalną poprawę naszej rentowności netto, tym bardziej iż z sukcesem zakończyliśmy naszą restrukturyzację kosztową – dodaje Jacek Rożek, Wiceprezes BOWIM S.A.

BOWIM

au


Notowania BOWIM
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda