Grupa Lubawa poprawia sprzedaż i wyniki za I półrocze 2018 r.

13.09.2018 08:33  Wyniki spółek
Grupa Lubawa poprawia sprzedaż i wyniki za I półrocze 2018 r. Grupa Lubawa przedstawiła szacunkowe wyniki za I półrocze 2018 r., wykazując wzrost skonsolidowanych przychodów o 7% rdr oraz zysku netto o 40% rdr.

W I półroczu br. Grupa odnotowała poprawę sprzedaży o 7,1%. Jest to rezultat przede wszystkim wyższych przychodów w segmencie Tkanin, za który odpowiada spółka zależna Miranda.

- Duży wpływ na poprawę miał dobry początek roku w wykonaniu segmentu tkanin. Miranda wykazała lepszą strukturę sprzedaży, niż przed rokiem, i osiągnęła wyższe przychody – skomentował Marcin Kubica, Prezes Zarządu Lubawa S.A.

Jednostkowy wzrost sprzedaży o 4% odnotowała Lubawa S.A., producent sprzętu dla służb mundurowych i podmiot dominujący w Grupie.

- I półrocze dla Lubawy jest zazwyczaj słabszym okresem, w którym Spółka notuje niższe przychody i poziomy rentowności. Z uwagi na specyfikę branży, kumulacja zamówień przypada na II połowę roku, kiedy różnego rodzaju służby mundurowe uruchamiają postępowania przetargowe – wyjaśnia Marcin Kubica.

 

dane skonsolidowane

dane jednostkowe

Dane szacunkowe, mln PLN

IH 2018

IH 2017

rdr

IH 2018

IH 2017

rdr

Przychody ze sprzedaży

130,7

122,0

7,1%

10,8

10,3

4,0%

Zysk netto ze sprzedaży

8,6

6,6

30,3%

-4,6

-3,2

-

Zysk netto

5,0

3,6

38,9%

-3,9

-3,4

-
Przedstawione wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane w raporcie półrocznym 20 września br. mogą w ograniczonym stopniu odbiegać od prezentowanych wielkości.


Grupa Kapitałowa Lubawa


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda