Grupa Mercor: wyniki po 1-3Q 2013/2014

18.02.2014 20:17  Wyniki spółek
Grupa Mercor: wyniki po 1-3Q 2013/2014
Grupa Mercor, jeden z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych zanotowała dobre wyniki finansowe po trzech kwartałach roku obrotowego 2013/2014 (1.04.2013-31.12.2013).

W tym okresie Grupa Mercor  wypracowała sprzedaż na poziomie 295,6 mln zł (wobec 307,4 mln zł rok wcześniej) i zanotowała wzrost wyniku netto o blisko 25%, do poziomu 24,4 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 14,3 mln zł w porównaniu do 38,1 mln zł rok wcześniej, a EBIT wyniósł 7,2 mln zł wobec 31,9 mln zł rok wcześniej. Na poziom wyniku EBIT Grupy miały wpływ koszty doradztwa, o wartości około 11,1 mln zł, związane ze sprzedażą pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY.

Najważniejszym wydarzeniem trzeciego kwartału roku obrotowego 2013/2014 była finalizacja, 16 grudnia 2013 r., transakcji sprzedaży przez Mercor pionu oddzieleń przeciwpożarowych Grupie ASSA ABLOY.

Oznacza to, że od 16 grudnia 2013 roku wyniki z działalności oddzieleń przeciwpożarowych nie są już konsolidowane.

Cena sprzedaży zbywanej działalności, po dokonanych korektach związanych z rozliczeniem  kapitału pracującego i długu netto wyniosła 199,5 mln zł.  Zgodnie z wcześniejszymi, deklaracjami część środków z transakcji - ok. 60 mln zł - została przeznaczona na spłatę istotnej części zadłużenia bankowego.

W  efekcie na dzień 31 grudnia 2013 roku zadłużenie bankowe Grupy spadło do 9,7 mln zł. Jednocześnie Grupa nie odnotowała na koniec 2013 roku zadłużenia netto, a jej nadwyżki finansowe wyniosły 126,5 mln zł. Co najmniej 50% środków z transakcji Zarząd Spółki planuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy.

Część pozyskanych środków zostanie też przeznaczona na wdrożenie programu inwestycyjnego dla pozostałych pionów produktowych, którymi są: systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej oraz zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych.* Na poziomie wyniku zysku operacyjnego ujęte są koszty doradztwa transakcyjnego związanego ze zbyciem działalności z zakresu oddzieleń przeciwpożarowych o wartości ok. 11,1 mln zł.

** Zysk netto nieuwzględniający jednorazowego odpisu wartości firmy utworzonego w I półroczu 2012/2013. Zysk netto Grupy Mercor po 3 kwartałach 2012/2013 uwzględniający jednorazowy odpis wyniósł -47 702 tys. zł.


Grupa Mercor

kk

Notowania Mercor
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda