Grupa Stelmet prezentuje wstępne wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18

20.08.2018 08:15  Wyniki spółek
Grupa Stelmet prezentuje wstępne wyniki finansowe za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 Według wstępnych danych, przychody Grupy Stelmet, europejskiego lidera w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej, w okresie trzech kwartałów roku obrotowego 2017/18 (zakończonym 30 czerwca br.) przekroczyły 434 mln zł i były o 2% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na poziomie wyniku EBITDA Grupa zanotowała 17-proc. wzrost rok do roku, do ponad 56 mln zł. Zysk netto w omawianym okresie przekroczył 16 mln zł.

Na wzrost przychodów Grupy Stelmet o blisko 10 mln zł w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego złożył się wzrost przychodów ze sprzedaży pelletu o ponad 15 mln zł (+30% r/r) przy jednoczesnym spadku przychodów ze sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO) o przeszło 6 mln zł (-2% r/r). Negatywny wpływ na wartość przychodów wyrażoną w złotych miało przede wszystkim umocnienie polskiej waluty wobec funta brytyjskiego i euro, co jest istotnym czynnikiem, biorąc pod uwagę, że zdecydowaną większość sprzedaży Grupy Stelmet stanowi eksport na rynki Europy Zachodniej (głównie do Niemiec i Francji) oraz na rynek brytyjski. Zarząd szacuje, że negatywny wpływ umocnienia się złotego na całkowite przychody ze sprzedaży to około 7 mln zł.

Co ważne, w ujęciu wolumenowym, sprzedaż DAO (w m3) w okresie od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. wzrosła o 3% rok do roku, a sprzedaż pelletu (w tonach) była wyższa o 24% niż w tym samym okresie roku obrotowego 2016/17.

– Po słabszym niż przed rokiem pierwszym półroczu, gdy w wynikach sprzedaży DAO było widać wpływ dłuższej niż zwykle zimy, co opóźniło rozpoczęcie sezonu sprzedażowego, w trzecim kwartale sprzedaż wyrobów drewnianej architektury ogrodowej zaczęła wyraźnie rosnąć. Pozwoliło nam to odrobić słabszy początek roku. W efekcie, wolumenowo sprzedaż DAO za trzy kwartały bieżącego roku obrotowego była nieco wyższa niż przed rokiem. Na wartość przychodów wyrażoną w złotych negatywny wpływ miał natomiast spadek kursów euro i funta brytyjskiego wobec polskiej waluty w tym okresie – powiedział Andrzej Trybuś, wiceprezes zarządu Stelmet.

– W segmencie pelletu trzeci kwartał był kolejnym z rzędu, w którym zanotowaliśmy wysoki wzrost sprzedaży, zarówno w tonach, jak i wartościowo. To efekt większych mocy produkcyjnych Grupy Stelmetu w wyniku uruchomienia nowego zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu oraz utrzymującego się dużego popytu na to ekologiczne paliwo – dodał Stanisław Bieńkowski, prezes zarządu Stelmet.

Wynik EBITDA wypracowany przez Grupę Stelmet w okresie pierwszych trzech kwartałów roku obrotowego 2017/18 wyniósł 56,4 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 17% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Średnia marża EBITDA wzrosła tym samym do 13,0% z 11,3% przed rokiem. Poprawa marży jest rezultatem rosnącej efektywności w zakładzie MrGarden w Grudziądzu wraz ze wzrostem wykorzystania mocy produkcyjnych, niższych kosztów ogólnego zarządu oraz korzystnie kształtujących się cen surowca drzewnego.

Zysk netto Grupy Stelmet za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 wyniósł 16,4 mln zł wobec 23,7 mln zł rok wcześniej. Zmniejszenie zysku netto rok do roku to przede wszystkim efekt niższego o 15,6 mln zł wyniku na działalności finansowej, związanego głównie z osłabieniem złotego wobec euro oraz funta brytyjskiego (na dzień bilansowy), co przełożyło się na wycenę zabezpieczających transakcji pochodnych oraz kredytów denominowanych w tych walutach.

Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne za trzy kwartały roku obrotowego 2017/18 zostaną opublikowane 24 sierpnia br.Grupa Stelmet


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda