Grupa ZUE skokowo zwiększa przychody dzięki pozyskanym kontraktom

23.05.2018 08:17  Wyniki spółek
Grupa ZUE skokowo zwiększa przychody dzięki pozyskanym kontraktom Grupa ZUE, jeden z czołowych podmiotów branży budownictwa infrastruktury kolejowej i miejskiej prowadzący działalność wykonawczą, handlową i projektową, zanotowała w I kwartale 2018 roku wzrost skonsolidowanych przychodów o 280 proc., do 125,9 mln zł z 33,2 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA Grupy wyniósł w tym czasie 0,2 mln zł wobec 6,8 mln zł straty EBITDA przed rokiem. Na poziomie operacyjnym Grupa zanotowała 2,3 mln zł straty wobec 9,2 mln zł straty rok wcześniej. Istotnie zmniejszyła się również rok do roku strata netto – wyniosła blisko 1,9 mln zł wobec 8,2 mln zł straty w I kwartale 2017 r.

Skokowy wzrost przychodów rok do roku jest konsekwencją rosnącej sprzedaży na realizowanych kontraktach, głównie kolejowych. Należy przy tym pamiętać, że historycznie I kwartał w przypadku ZUE jest zwykle najsłabszy w roku. Największą sprzedaż, na poziomie 112,6 mln zł, Grupa wygenerowała na działalności budowlanej. 14,2 mln zł przychodów pochodziło z działalności handlowej, a 3,3 mln zł z projektowej.

Koszty zarządu w Grupie ZUE spadły rok do roku o 6 proc., do 5,2 mln zł. Z kolei koszty finansowe zmniejszyły się o 67 proc., do 0,3 mln zł.

Railway gft, wchodząca w skład Grupy spółka handlowa, zanotowała 0,2 mln zł zysku netto i 0,8 mln zł zysku brutto. Z kolei firma projektowa BPK Poznań miała 0,2 mln zł straty netto i 0,6 mln zł zysku brutto.

Powoli w fazę realizacji wchodzą kolejne kontrakty pozyskane w ubiegłym roku. Część z nich jest jeszcze w początkowej fazie, należy się więc spodziewać, że ich realizacja przełoży się pozytywnie na wyniki Grupy w kolejnych okresach – powiedział Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE S.A.

Grupa ZUE, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, selektywnie podchodzi do ofertowania, zarówno jeśli chodzi o rynek infrastruktury miejskiej jak i kolejowej. W doborze zleceń kieruje się  lokalizacjami, wybierając te, które znajdują się blisko realizowanych już projektów i marżowością.

Obecnie spółki z Grupy posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3 mld zł. Dodatkowo Spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach na rynku miejskim opiewających na kwotę ok. 239 mln zł.

Spółka w ramach działalności budowlanej powołała dział, dzięki któremu będzie mogła w większym stopniu niż dotychczas wykonywać samodzielnie roboty żelbetowe i obiekty kubaturowe. Chodzi m.in. o wiadukty, mosty, przepusty czy ekrany akustyczne.

Rynek budownictwa infrastruktury kolejowej jest głównym obszarem naszej działalności. Większość realizowanych przez nas kontraktów to kontrakty kolejowe. Chcemy dalej rozbudowywać portfel zleceń w tym segmencie. Plany zawarte w Krajowym Programie Kolejowym pozwalają z optymizmem oceniać perspektywy kolejnych okresów w tym obszarze  – powiedział Wiesław Nowak. 

W 2018 roku widoczna jest też wzmożona aktywność miast w ogłaszaniu przetargów z zakresu budownictwa infrastruktury miejskiej. Ten trend będzie się utrzymywał w kolejnych kwartałach.  Uczestniczymy w tych przetargach i złożyliśmy już kilka najkorzystniejszych ofert. Rynek infrastruktury miejskiej jest dla nas tak samo istotnym rynkiem jak rynek kolejowy. W tym roku zostanie ogłoszona i rozstrzygnięta znaczna liczba planowanych przetargów na rozbudowę sieci tramwajowych – dodał Prezes ZUE SA.     

Szczegóły dotyczące wyników przedstawia poniższa tabela:w tys. zł

Grupa ZUE

ZUE SA

I Q 2018

I Q 2017

zmiana

I Q 2018

I Q 2017

zmiana

Przychody ze sprzedaży

125 903

33 167

+92 736

112 613

30 383

+82 230

Wynik brutto na sprzedaży

3 541

-3 069

+6 610

2 442

-3 363

+5 805

EBIT

-2 335

-9 198

+6 863

-2 269

-8 298

+6 029

EBITDA

210

-6 821

+7 031

237

-5 958

 +6 195

Wynik brutto

-2 280

-9 616

+7 336

-2 021

-8 550

+6 529

Wynik netto

-1 890

-8 168

+6 278

-1 692

-7 023

+5 331Grupa ZUE


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda