Holding rolny KSG Agro podwoił przychody

15.11.2013 18:41  Wyniki spółek
Holding rolny KSG Agro podwoił przychody Holding rolny KSG Agro opublikował wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 r. Przychody Grupy podwoiły się do kwoty 37,086 mln USD w porównaniu z 18,576 mln USD po III kwartale 2012 r.

Wynik Grupy na działalności operacyjnej wzrósł o 16% do kwoty 16,598 mln USD z poziomu 14,342 mln USD w analogicznym okresie 2012 r. Zysk netto Grupy wzrósł o 13% do 11,785 mln USD. Suma aktywów spółki wzrosła o 35% do 275,613 mln USD.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. przychody związane ze sprzedażą nasion wzrosły 19-krotnie do kwoty 14,029 mln USD. Przyczyną tego stanu rzeczy było znacznie powiększenie powierzchni zasiewów i wydajności plonów rzepaku. Przychody ze sprzedaży pszenicy wzrosły o 69% do 7,552 mln USD, głównie z powodu wzrostu wydajności plonów i związanego z nim zwiększenia wolumenu sprzedaży ziaren z 18 533 ton do 47 833 ton, czyli o 158%.

KSG Agro w dalszym ciągu prowadzi przebudowę i modernizację swojego kompleksu zabudowań do produkcji trzody chlewnej. W październiku w kompleksie tym urodziły się pierwsze prosięta z macior pochodzących od duńskiej spółki hodowlanej.

Ponadto dzięki realizacji pilotażowego projektu nawadniania upraw (na 400 ha powierzchni zasiewów w obwodzie dniepropietrowskim i na 1100 ha na Krymie) uzyskano wysoką wydajność plonów kukurydzy. Dalsze zwiększanie areałów objętych systemem nawadniania pozwoli znacznie zwiększyć wydajność z hektara oraz zredukować zależność od warunków atmosferycznych.

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2013 r. spółki Grupy zawarły szereg umów, dzięki którym przejęły kontrolę nad około 6 tys. ha ziemi, kontynuując tym samym realizację przyjętej strategii rozwoju Grupy.

Najważniejsze dane finansowe za dziewięć miesięcy 2013 i 2012 r. (w mln USD)
KSG Agro S.A.

kk


Notowania KSGAGRO
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

   → Zobacz wszystkie

Najnowsze

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda