Hydrapres S.A. notuje bardzo dobre wyniki w 1 kw. 2015 r.

18.05.2015 15:39  Wyniki spółek
Hydrapres S.A. notuje bardzo dobre wyniki w 1 kw. 2015 r. Spółka Hydrapres S.A., notowana na rynku NewConnect od marca 2009 r., zajmująca się produkcją elementów tłocznych z blachy stalowej, wypracowała w 1 kw. 2015 r. zysk netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 759 tys. zł przy przychodach sięgających 12.680 tys. zł. Natomiast skonsolidowany zysk EBITDA wyniósł w tym okresie 1.463 tys. zł.

Osiągnięcie bardzo dobrych wyników finansowych było możliwe dzięki zrealizowaniu przez spółkę zależną Hydrapres MT Sp. z o.o. dwóch dużych kontraktów. Emitent znacząco zwiększył swoją sprzedaż poprzez wprowadzenie do produkcji detali na transferowanych narzędziach. W analogicznym kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa Hydrapres S.A. zanotowała 285 tys. zł zysku netto, a przychody sięgnęły wówczas 7.554 tys. zł. Z kolei zysk EBITDA ukształtował się wtedy na poziomie 692 tys. zł.

„W 1 kw. tego roku udało nam się istotnie zwiększyć sprzedaż poprzez wprowadzenie do produkcji nowych elementów dla klientów z branży automotive. Jestem także bardzo zadowolony z wyników finansowych naszej spółki zależnej Hydrapres MT, która zrealizowała w minionym kwartale dwie spore umowy. Najbliższe dwa kwartały mogą być dla nas nieco trudniejsze, bowiem dalej będą trwały prace związane z wdrażaniem narzędzi transferowych, co będzie generowało dość duże koszty.” - stwierdza Zbigniew Kuliński, Prezes Zarządu Hydrapres S.A.

Kolejne kwartały powinny przynieść Spółce stabilizację poziomu sprzedaży, bowiem Hydrapres MT będzie realizowało umowę na budowę 3 pras specjalistycznych o łącznej wartości 3.340 tys. zł. Zakończenie kontraktu jest przewidziane na 3 kw. 2015 r. Podmiot ten prowadzi również rozmowy w sprawie kolejnych zleceń maszynowych. Emitent w dalszym ciągu kontynuuje procesy modernizacji oraz inwestycji we wszystkich obszarach działania, a łączna kwota zaplanowanych inwestycji sięgnie 11 mln zł.

„Cieszy nas fakt pozyskania przez Hydrapres MT na początku tego roku kontraktów na budowę pras specjalistycznych. Realizacja tych umów będzie miała odzwierciedlenie w wynikach finansowych Grupy Kapitałowej w kolejnych kwartałach. Spółka realizuje działania modernizacji parku technologicznego i upatruje w tym szans na swój dalszy rozwój.” - zakończył Kuliński.

Spółka w 1 kw. 2015 r. na poziomie jednostkowym miała 220 tys. zł zysku netto, a jej przychodach wyniosły 10.946 tys. zł wobec 7.123 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku. Zysk EBITDA przekroczył w 1 kw. br. 740 tys. zł.

Hydrapres S.A. specjalizuje się w produkcji elementów tłocznych z blachy stalowej, projektowaniu i budowie maszyn oraz projektowaniu i budowie tłoczników - tzw. narzędziownia. Spółka posiada 100% udziałów w spółce zależnej Hydrapres MT sp z o.o., która jest odpowiedzialna za budowę maszyn oraz tłoczników.Hydrapres S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda