IPOPEMA Obligacji SFIO TFI na czele funduszy rynku papierów dłużnych

18.07.2018 11:05  Wyniki spółek
IPOPEMA Obligacji SFIO TFI na czele funduszy rynku papierów dłużnych Pierwsze półrocze 2018 r. to okres koncentracji inwestorów na rozwiązaniach o najniższym ryzyku. Wśród bezpiecznych funduszy o najwyższym ratingu (5*) znalazł IPOPEMA Obligacji SFIO TFI, z zyskiem na poziomie 0,49% w czerwcu 2018 r.

Fundusz IPOPEMA Obligacji to rozwiązanie dla inwestorów poszukujących stabilnych zysków i alternatywny dla depozytów bankowych. Działający od grudnia 2011 roku fundusz posiada w zarządzaniu ponad 270 mln złotych i skupia się głownie na inwestycjach w papiery skarbowe.

Wyniki funduszu IPOPEMA Obligacji od 2011 (AnalizyOnline)

- Celem funduszu jest osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. W praktyce jednak celem uznawanym za minimum dla funduszu to osiągnięcie stopy zwrotu wyższej od depozytu bankowego – podkreśla Bogusław Stefaniak, zarządzającym funduszem IPOPEMA Obligacji.

Czynnikiem wyróżniającym ten fundusz na tle konkurencji jest aktywne podejście do zarządzania portfelem. Fundusz cechuje się wysoką płynnością składników portfela, co pozwala na dynamiczne dopasowanie się do warunków rynkowych i poszukiwanie okazji rynkowych.

- Największy nacisk w strategii inwestycji kładziemy na część skarbową oraz inwestycje w krótkoterminowe obligacje denominowane w walucie obcej oraz papiery komercyjne. Przy takim podejściu niezwykle istotna dla funkcjonowania funduszu jest wysoka płynność jego składników, dlatego w przypadku obligacji emitowanych przed przedsiębiorstwa do portfela nabywane są obligacje znanych, dużych podmiotów, charakteryzujących się wysoką jakością kredytową – dodaje Bogusław Stefaniak.

Na przestrzeni ostatnich lat fundusz z powodzeniem realizuje przyjętą strategię. Z osiąganymi wynikami znalazł się w czołówce w swojej grupie porównawczej* i tak w perspektywie 1 i 3 miesięcy jest rynkowym liderem a w perspektywie 3 lat zajmuje 3 miejsce ze stopą zwrotu na poziomie +9,67% z pokaźną (+4,37%) nadwyżką nad przeciętnym wynikiem dla grupy porównawczej. IPOPEMA Obligacji


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda