Inpro podsumowało wyniki po I kwartale 2014 roku

15.05.2014 17:50  Wyniki spółek
Inpro podsumowało wyniki po I kwartale 2014 roku Rozkład czasowy przychodów Grupy INPRO w 2014 roku będzie odmienny od odnotowanego w 2013 roku, co potwierdzają wyniki finansowe I kwartału b.r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnęły poziom 40,9 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży za trzy pierwsze miesiące br. wyniósł 7,6 mln zł, a wynik netto 1,5 mln zł. Grupa Inpro wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 40,9 mln zł, czyli o 24% mniejsze niż w I kwartale 2013 roku.

Zysk brutto ze sprzedaży w trzech pierwszych miesiącach br. spadł natomiast o 45% do wartości 7,6 mln zł. Spółka Inpro SA również zanotowała spadek przychodów za pierwszy kwartał 2014 roku wypracowując 36,4 mln zł, czyli o 39% mniej w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk brutto ze sprzedaży za trzy miesiące br. wyniósł 6,9 mln zł i w związku z tym był o 52% niższy od uzyskanego w I kwartale 2013 roku. Spadki wynikają z tego, że w 2014 roku Grupa nie oddała do użytkowania żadnego budynku, a wydania lokali dotyczyły projektów zakończonych w poprzednich latach. Na spadek rentowności miał wpływ również ujemny wynik segmentu hotelarskiego, który charakteryzuje się sezonowością i osiąga straty w okresach zimowych.

„Rozkład czasowy przychodów Grupy Inpro w 2014 roku będzie odmienny od odnotowanego
w 2013 roku, co potwierdzają wyniki finansowe I kwartału b.r. Przeważająca część obrotów będzie przypadać na ostatni kwartał roku 2014, przy założeniu braku opóźnień w procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.” – mówi Piotr Stefaniak, Prezes Zarządu Inpro SA.

Inpro z końcem 2014 roku planuje zakończyć inwestycję Czwarty Żagiel, osiedle Wróbla Staw Mieszkania etap III, osiedle Wróbla Staw Domy etap D oraz Spółka zależna Domesta - budynek nr 13 na Osiedlu Leszczynowym. Przychód z wymienionych powyżej projektów, który zostanie zaksięgowany w 2014 r. powinien oscylować w przedziale 70-90 mln zł. W kwietniu 2014 roku Spółka Inpro rozpoczęła budowę II etapu osiedla Wróbla Staw Mieszkania, którego lokale są już w sprzedaży. Spółka planuje również uruchomić sprzedaż pierwszych budynków z nowych projektów o bardzo atrakcyjnych lokalizacjach, m.in. w Gdańsku Oliwie przy ul. Grunwaldzkiej (grunt zakupiony w 2013 roku od TVP SA) oraz w Gdańsku Przymorzu,
przy ul. Szczecińskiej. W połowie roku Domesta Sp. z o.o. zamierza wprowadzić do oferty budynek nr 12 na Osiedlu Leszczynowym.

Spółka Inpro SA podpisała w I kwartale 2014 roku 80 umów przedwstępnych netto,
czyli o 38% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r., kiedy Spółka zawarła 58 umów. Największym zainteresowaniem cieszyła się inwestycja City Park ze względu na atrakcyjną lokalizację i przystępną cenę oraz inwestycja Wróbla Staw Domy wielorodzinne etap III ze względu na dużą dostępność w ramach programu MDM. Grupa Inpro podpisała łącznie 99 umów przedwstępnych netto. Oznacza to 57% wzrost sprzedaży netto w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br.
Grupa Kapitałowa Inpro przekazała łącznie 108 lokali mieszkalnych czyli o 31% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Firma Inpro

au


Notowania INPRO
  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com

Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda