Istotny wzrost wyników finansowych Global Cosmed. Spółka podtrzymuje prognozę.

15.05.2014 17:20  Wyniki spółek
Istotny wzrost wyników finansowych Global Cosmed. Spółka podtrzymuje prognozę. Realizacja kontraktów o wysokiej rentowności oraz utrzymanie dyscypliny kosztowej przełożyły się na bardzo dobre wyniki finansowe Global Cosmed w I kwartale. Zysk netto producenta kosmetyków i chemii gospodarczej wyniósł 2,3 mln zł. Wypracowane wyniki świadczą o tym, że Spółka skutecznie realizuje strategię, dzięki czemu podtrzymuje ona swoją prognozę finansową.

Biorąc pod uwagę dane za I kwartał, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku zysk operacyjny zwiększył się osiągając poziom 2,7 mln zł w porównaniu do 0,7 mln zł, a zysk netto wyniósł 2,3 mln zł wobec 0,3 mln zł. Spółka wypracowała w pierwszym kwartale 37,2 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wysoka dynamika zysków Global Cosmed spowodowana jest w dużej mierze poprawą zyskowności sprzedawanych produktów. Spółka po wynikach pierwszego kwartału podtrzymuje prognozę, która zakłada osiągnięcie w tym roku 8,0 mln zł zysku netto oraz 142,7 mln zł przychodów.

„Wpracowane wyniki są m.in. efektem rozwoju współpracy z naszymi kontrahentami na znacznie lepszych warunkach oraz trzymania kluczowych kosztów pod kontrolą. Wierzę że dalsza, konsekwentna realizacja naszej strategii przyczyni się do wzrostu wartości Spółki w kolejnych kwartałach. Wyniki za trzy pierwsze miesiące roku są zgodne z planem i pozwalają nam na komfortowe podtrzymanie prognozy finansowej” – powiedziała Ewa Wójcikowska, Prezes Zarządu Global Cosmed  S.A.

Filarami strategii Spółki są m.in. umacnianie pozycji rynkowej wchodząc na nowe rynki zbytu, oferując swoje produkty nowym sieciom handlowym, nieustanne podnoszenie jakości i innowacyjności swoich produktów oraz koncentracja na rozwoju sprzedaży najbardziej rentownych grup asortymentu. Ponadto istotnym zamierzeniem na kolejne lata jest zwiększenie potencjału produkcyjnego Spółki. Będzie to możliwe po uruchomieniu nowej inwestycji pod koniec tego roku, w części która jest niezbędna do powiększenia mocy produkcyjnych.

Kilka dni temu Spółka otrzymała pozwolenie na działalność w Tarnobrzeskiej SSE i może w pełni korzystać z przywilejów jakie niesie za sobą działalność w strefie. Z objęciem specjalną strefą gruntów należących do giełdowej Spółki wiąże się pomoc publiczna w postaci zwolnienia z podatku od inwestycji, a szacowana jej wartość to co najmniej 20 ml zł.

Firma Global Cosmed S.A.

au


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda