Jakość, bezpieczeństwo i rozwój

18.05.2015 13:36  Wyniki spółek
Jakość, bezpieczeństwo i rozwój Pierwszy kwartał 2015 r. w Pelion Healthcare Group przyniósł wzrost przychodów ze sprzedaży o 11,5% oraz marży o 20,4%. Zysk netto wyniósł 13,9 mln zł.

W pierwszym kwartale 2015 r. wdrażano opracowane w 2014 roku plany operacyjne w poszczególnych liniach biznesowych. Efektem tych działań był wzrost przychodów ze sprzedaży w każdym segmencie działalności, dzięki czemu pierwszy kwartał 2015 r. był rekordowym w historii Pelion Healthcare Group pod względem uzyskanych przychodów
(2 174 mln zł).

Najwyższą dynamikę odnotował segment detaliczny (wzrost o 25%). To zasługa przede wszystkim przyłączenia w czwartym kwartale 2014 r. drogerii Natura, które powiększyły przychody w pierwszym kwartale 2015 r. o 94,8 mln zł. Bez uwzględnienia części drogeryjnej, dynamika segmentu detalicznego wyniosłaby 5,9%, na co wpływ miał wzrost sprzedaży w Aptekach Dbam o Zdrowie. Tym samym podejmowane w okresach poprzednich i kontynuowane w pierwszym kwartale 2015 r. działania w segmencie detalicznym w Polsce zaczęły przynosić spodziewane efekty i udało się przełamać negatywne tendencje obserwowane w 2014 roku. Oznacza to także umocnienie pozycji rynkowej, ponieważ wzrost rynku detalicznego w Polsce był kompensowany przez rosnącą liczbę aptek, przez co spadła liczba transakcji w statystycznej aptece, a wartość jej obrotów odnotowała znacznie niższą dynamikę w porównaniu z dynamiką rynku.

Wzrost przychodów ze sprzedaży Pelion Healthcare Group był wspierany przez bardzo dobrą dynamikę wzrostu rynku farmaceutycznego w Polsce. Sprzedaż hurtowa do aptek zanotowała 11,9-proc. wzrost, rynek detaliczny wzrósł o 8,5%, a rynek zaopatrzenia szpitali o 5,4%. Na Litwie odnotowany był tym razem spadek rynku, o 0,8%, co może być związane z przesunięciem się części popytu na końcowe miesiące roku 2014, w związku z wejściem Litwy do strefy Euro, i jest zjawiskiem krótkoterminowym.

W pierwszym kwartale 2015 r. spółki Pelion wychodziły naprzeciw potrzebom aptek i pacjentów dostarczając im nowoczesne i najwyższej jakości usługi. PGF wdrażała narzędzia dla aptek indywidualnych, zwiększające efektywność ich działania. Cały czas rozwijana też była działalność doz direct – innowacyjnej platformy, zapewniającej zamknięty, szczelny i w pełni bezpieczny system dystrybucji leków od producenta do pacjenta.

Włączenie w 2014 roku drogerii Natura pozwoliło zwiększyć realizowaną marżę na sprzedaży, ale jednocześnie spowodowało wzrost kosztów operacyjnych. W rezultacie wpływ na wyniki w pierwszym kwartale 2015 r. był negatywny.

W odróżnieniu od rynku farmaceutycznego, pierwszy kwartał w drogeriach jest najsłabszym okresem w roku. Dodatkowo wzrost kosztów wiązał się z działaniami związanymi ze zwiększeniem sprzedaży oraz systemem doz direct. Ta wdrażana od połowy 2014 roku innowacyjna koncepcja dystrybucji nie osiągnęła jeszcze zakładanego udziału w strukturze realizowanych zakupów. Stąd dodatkowe koszty nie w pełni jeszcze są pokrywane przez dodatkową marżę.

Poszczególne linie biznesowe Pelion Healthcare Group kontynuują działania operacyjne dla osiągnięcia zarówno celów przyjętych na 2015 rok, jak również lepszych wyników Grupy w dłuższym okresie.


Plany na kolejne miesiące


SPRZEDAŻ HURTOWA DO APTEK

Celem linii sprzedaży hurtowej do aptek jest utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług, zapewnienie najszerszego asortymentu i najlepszych cen, kontrola ryzyka należności handlowych, rozszerzanie działań aktywnie wspierających apteki oraz producentów w sprzedaży leków, utrzymanie dynamiki wzrostu przychodów powyżej dynamiki rynku, rozwój kanału sprzedaży e-commerce, a także monitorowanie rynku pod kątem możliwości akwizycji (potencjalne IPO).

ZAOPATRZENIE SZPITALI

Utrzymanie pozycji lidera na rynku zaopatrzenia szpitali przy zachowaniu bezpiecznego poziomu należności to założenie dla spółki odpowiedzialnej za zaopatrzenie szpitali. Dodatkowo zadaniem stojącym przed spółką jest nieustanne podnoszenie standardów obsługi klienta oraz kompetencji pracowników, a także utrzymanie najwyższej jakości świadczonych usług (najlepsza logistyka na rynku oraz wsparcie szpitali poprzez oferowane programy finansowe).

SPRZEDAŻ DETALICZNA

Kluczowe cele linii sprzedaży detalicznej to przede wszystkim zwiększenie przychodów i poprawa rentowności, a także zapewnienie pełnej dostępności leków dla pacjentów. Dodatkowo spółka planuje zwiększanie liczby aptek franczyzowych w Polsce, rozwój kanału sprzedaży e-commerce oraz realizację strategii rozwoju sieci drogerii. Strategia ta zakłada również łączenie drogerii z aptekami, by odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest potrzeba kompleksowych usług dla klientów.

USŁUGI DLA PRODUCENTÓW

Najważniejsze zadania, jakie stoją przed spółką świadczącą usługi dla producentów to pozyskiwanie nowych klientów, zwłaszcza w ramach świadczenia usług dystrybucji bezpośredniej oraz dedykowanej, podejmowanie działań optymalizujących koszty transportu, a także stałe podnoszenie jakości, zgodnie z nowymi przepisami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz oczekiwaniami klientów.

Celem Pelion pozostaje umacnianie pozycji lidera na rynku ochrony zdrowia i pioniera innowacyjnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia, zwłaszcza poprzez wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych w zakresie obsługi klienta. Pelion buduje przewagę konkurencyjną w oparciu o najwyższą jakość, szybkość i niezawodność świadczonych usług oraz wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom pacjentów i kontrahentów.

Zestawienie głównych danych finansowych osiągniętych w pierwszym kwartale 2015 r., w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014, prezentuje poniższa tabela:Pelion S.A.

  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda