Kolejny sukces publicznej oferty obligacji Ghelamco

21.04.2016 10:53  Wyniki spółek
Kolejny sukces publicznej oferty obligacji Ghelamco W ramach zrealizowanego przydziału obligacji korporacyjnych Ghelamco Invest sp. z o. o., nabywców znalazło 500 tys. instrumentów dłużnych Emitenta. Tym samym dom maklerski Noble Securities S.A., we współpracy z placówkami agenta, sprzedał wszystkie spośród oferowanych 4-letnich obligacji Ghelamco.

Ostateczna wartość nominalna emisji wyniosła 50 mln zł., a oprocentowanie tych obligacji będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 punktów procentowych w skali roku. Środki pozyskane z emisji zostaną, między innymi, przeznaczone na realizację końcowych etapów flagowej inwestycji Grupy Ghelamco - kompleksu biurowego Warsaw Spire.

Dom maklerski Noble Securities S.A., jako współoferujący, uplasował obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o. W ramach oferty publicznej zostało uplasowanych 500 000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela obligacji serii PPG o wartości nominalnej 100 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 50 000 000 zł. Łączna wartość środków pozyskanych z emisji obligacji, z uwagi na zróżnicowaną – w zależności od dnia, w którym składany był zapis - cenę emisyjną wyniosła 49 888 925,13 zł. Obligacje będą podlegać wykupowi w marcu 2020 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 4,00 p.p. w stosunku rocznym. Obligacje są zabezpieczone poręczeniem spółki Granbero Holdings Limited – jedynego wspólnika Emitenta. Ghelamco będzie ubiegać się o wprowadzenie również tej serii obligacji do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez GPW i BondSpot w ramach Catalyst. Przewidywany termin wprowadzenia obligacji do obrotu to 4 maja 2016 r.

„Obecnie możemy zaobserwować ponowny wzrost zainteresowania inwestorów obligacjami korporacyjnymi spółek z branży deweloperskiej. Wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem wpływającym na odbiór branży przez inwestorów jest prowadzenie przez spółki deweloperskie relatywnie zachowawczej strategii zarządzania zasobami finansowymi, co jest rezultatem wydarzeń, jakie miały miejsce w tej branży na przestrzeni ostatnich lat” – mówi Wojciech Gąsowski, Dyrektor Departamentu Emisji Instrumentów Finansowych Noble Securities S.A. „Mniej agresywna polityka emitentów wpisuje się w naszą strategię realizacji projektów emisji obligacji charakteryzujących się relatywnie niskim ryzykiem dla inwestora.

Przed przystąpieniem do oferowania obligacji prowadzimy analizę podmiotu, dla którego mamy pracować. Jeśli model finansowy projektu, oparty o racjonalne naszym zdaniem założenia ekonomiczne, nie wykazuje możliwości pełnej obsługi obligacji, nie angażujemy się” – dodaje. „W przypadku Ghelamco nie bez znaczenia dla powodzenia oferty obligacji był atrakcyjny kupon oferowany przez emitenta. Warto również zwrócić uwagę na znaczące portfolio - zrealizowanych z zyskiem projektów - które stanowi najlepszą rekomendację dla obligacji tego dewelopera” - argumentuje sukces oferty Wojciech Gąsowski.

„To już kolejna, zakończona sukcesem emisja obligacji, gdzie współoferującym jest Dom maklerski Noble Securities S.A. - mówi Jarosław Jukiel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Ghelamco Invest sp. z o.o. „Chcemy maksymalnie wykorzystać ogromne zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami. Dzięki pozyskanym środkom będziemy mogli wykorzystać tegoroczną koniunkturę w branży nieruchomości komercyjnych i realizować kolejne, spektakularne projekty” - dodaje Jarosław Jukiel.

Seria PPG została wyemitowana w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych, realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 stycznia 2016 r.

Środki pozyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie końcowych etapów prac inwestycji Warsaw Spire. Jest to unikalny projekt biurowy powstający w centrum Warszawy, stworzony z wizją połączenia nowoczesnej powierzchni biurowej z unikalnym podejściem do zagospodarowania przestrzeni miejskiej w ramach placu Europejskiego. Kompleks Warsaw Spire tworzą trzy budynki:  180-metrowy budynek wieżowy (48 poziomów) oraz dwóch budynków o wysokości 55 m każdy (15 poziomów). Razem Warsaw Spire oferuje ponad 100.000 m2 wysokiej klasy powierzchni biurowej.

Grupa Ghelamco jest wiodącym europejskim inwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą w branży nieruchomości, a także liderem zrównoważonego budownictwa w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Grupa Ghelamco działa na światowym rynku nieruchomości od ponad 30 lat, z czego w Polsce od 25 lat. Od początku swojej działalności w Polsce Grupa Ghelamco dostarczyła ponad 500 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej oraz magazynowej, a w latach 2002-2015 sprzedała 20 projektów komercyjnych o łącznej wartości 1 277,5 mln EUR. Działalność Ghelamco obejmuje wszystkie fazy tworzenia projektów deweloperskich, począwszy od zakupu gruntów poprzez planowanie i koordynację budowy aż po komercjalizację i sprzedaż inwestycji.

Dom maklerski Noble Securities S.A. jest jednym z liderów rynku obligacji korporacyjnych. W 2015 roku Noble Securities  przeprowadził 52 emisje obligacji korporacyjnych pozyskując dla emitentów blisko 1 mld zł.


Noble Securities S.A.


  • RSS
Dodaj artykuł do: Facebook Wykop.pl twitter.com


Komentarze

  

Dodaj komentarz (10-500 znaków)

gielda